Szczegóły programu

Biuro Wrocław 2016, Zakład Socjologii Miasta i Wsi, Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Urząd Miejski Wrocławia we współpracy z Sekcją Socjologii Miasta oraz wrocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję „Miasto i Kultura”, która odbędzie się w dniach 20-22 września 2017 roku.

Na konferencję zapraszamy do Wrocławia, który tytuł Europejskiej Stolicy Kultury nosił w 2016 roku. To wydarzenie było dla środowiska twórców, organizatorów i badaczy kultury okazją do uważnego przyjrzenia się procesom, jakim podlega pole kultury miejskiej. Jednocześnie zauważono, że choć to Wrocław organizował ESK, to starania o ten tytuł uwydatniły rolę polityk kulturalnych w dyskusji nad rozwojem miast w aktywnych środowiskach pozostałych miast-kandydatów. Ostatnie lata obfitowały też w wiele interesujących opracowań naukowych poświęconych temu tematowi, na przykład w środowisku gdańskiej, poznańskiej i warszawskiej socjologii autorzy w centrum swoich zainteresowań postawili właśnie kulturę.

Powiązaniu w tytule konferencji dwóch pojęć – miasta i kultury – przyświeca przekonanie o miastotwórczej funkcji kultury i kulturotwórczej roli miasta. Jakkolwiek można dyskutować o specyfice kultury miejskiej, to zauważyć należy, że miejskość ujawnia się poprzez życie kulturalne miasta. Jest ono formą uspołecznienia mieszkańców i tworzenia wartości w sferze publicznej, ze szczególną rolą i pozycją lokalnego środowiska artystycznego, a także rozwojem infrastruktury kulturalnej oraz miejsc aktywności twórczej, zarówno w centrum, jak i na peryferiach.

Na program konferencji składają się więc:

- trzy otwarte debaty na temat wielowymiarowości kultury miejskiej, jej wpływie na rozwój miast i tworzenie polityk kulturalnych, a także na temat „efektu ESK” i metodologii badań współczesnej kultury;

- sześć warsztatów skierowanych do kadry kultury, tematycznie skupionych wokół miejskości i współtworzenia miasta przez praktyków kultury, także w kontekście infrastruktury czy współpracy z mieszkańcami;

- cykl wizyt studyjnych, w ramach których zaprezentujemy najważniejsze inicjatywy i organizacje aktywne na polu kultury we Wrocławiu, ale też przyjrzymy się procesom rewitalizacji czy gentryfikacji zachodzącym w mieście (studium przypadku Nadodrza i Przedmieścia Oławskiego);

- cykl spacerów szlakami dwóch najbliższych mieszkańcom programów Biura Wrocław 2016: „mikroGRANTÓW ESK 2016” oraz „Sąsiadujemy” (kontynuacja programu „Wrocław – wejście od podwórza”), w  ramach których głos oddamy lokalnym aktywistom i mieszkańcom wrocławskich osiedli;

- scena artystyczna, zlokalizowana w podwórku przy Ruskiej 46, przestrzeni inicjatyw i organizacji związanych z wrocławską kulturą.

Przestrzenie:
Barbara (ul. Świdnicka 8B) to miejsce, którego nazwa nawiązuje do kultowego lokalu w centrum Wrocławia, a obecnie przestrzeń otwarta na działania twórcze, warsztaty i konferencje, czytelnia, bistro oraz infopunkt Biura Wrocław 2016. Barbara to również miejsce spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Zrekonstruowane kolumny w charakterystyczną szachownicę, oryginalnie zaprojektowane wnętrze oraz witryny otwarte latem przyciągają osoby poszukujące przyjaznego miejsca w samym sercu Wrocławia.

RUSKA 46 (wejście od ul. Św. Antoniego 26 lub od ul. Ruskiej 46) jest wielowątkowym projektem, dzięki któremu jedno z podwórek między ulicami Ruską a Św. Antoniego stało się przestrzenią aktywności twórczych i platformą obcowania ze sztuką. Ruska 46 jest więc miejscem pracy oraz mediacji, które współtworzą niezależni artyści i aktywiści, kuratorzy i menedżerowie kultury związani z lokalnymi instytucjami i sektorem NGO. Ruska 46 jest też miejscem wydarzeń artystycznych i kulturalnych, miejscem rozpoznawalnym i otwartym, odwiedzanym chętnie nie tylko przez osoby zainteresowane kulturą i sztuką, ale też przez mieszkańców i turystów, pełniącym rolę wyjątkowego centrum kultury o unikalnym charakterze.

Szczegółowy program konferencji „Miasto i Kultura” zostanie ogłoszony wkrótce.

Rekrutacja na warsztaty zostanie otwarta po ogłoszeniu szczegółowego programu konferencji.

Krzysztof Bielaszkakrzysztof.bielaszka@wroclaw2016.pl

Romana Roszakromana.roszak@wroclaw2016.pl

Katarzyna Zielińskakatarzyna.zielinska@wroclaw2016.pl

Partnerzy i sponsorzy

Dzięki nim to wszystko jest możliwe!

Ładowanie...
Ładowanie...

Nagłówek