Szczegóły programu

Biuro Wrocław 2016, Zakład Socjologii Miasta i Wsi, Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Urząd Miejski Wrocławia we współpracy z Sekcją Socjologii Miasta oraz wrocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję „Miasto i Kultura”, która odbędzie się w dniach 20-22 września 2017 roku.

Trwa relacja na żywo z konferencji Miasto i Kultura, dzięki firmie "In Your Pocket"
 

KIEDY? 20-22 września 2017 roku
O KTÓREJ? 9:00-14:00
GDZIE? Barbara, Świdnicka 8b, Wrocław
DLA KOGO? W zamkniętej części akademickiej uczestniczyć mogą tylko i wyłącznie zarejestrowani wcześniej pracownicy naukowi oraz menedżerowie kultury. Całość części akademickiej dostępna będzie online w postaci streamingu.

Punktem wyjścia do dyskusji na temat kultury miejskiej w kontekście ESK Wrocław 2016 jest cykl raportów podsumowujących proces ewaluacji, które przygotowane zostały przez zespół Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. „Miasto i Kultura” jest okazją do spotkania przedstawicieli środowiska akademickiego szczególnie zainteresowanych kultura miejską.

W ramach programu skierowanego do pracowników naukowych przedstawione zostaną: ponad 30 referatów związanych m.in. z mikroobiegami kultury („Wrocław – wejście od podwórza”, „mikroGRANTY ESK 2016” oraz „Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro”), ze studiami przypadków dotyczących rozwoju i redefiniowania kultury na przykładzie Gdańska, Lublina czy francuskiego Arles, a także „efektem ESK”, czyli analizą zmiany w polskich miastach, które aplikowały o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

 

MIEJSKI NARZĘDZIOWNIK | od teorii do praktyki, czyli czas na warsztaty

KIEDY? 20-22 września 2017 roku
O KTÓREJ? 15:00-17:30
GDZIE? Barbara, Świdnicka 8b, Wrocław + Podwórko Neonów, ul. Ruska 46a, Wrocław
DLA KOGO? Dla przedstawicieli wszystkich inicjatyw związanych z tworzeniem oferty kulturalnej dla mieszkańców.

ZAPISY ONLINE NA WARSZTATY DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE „ZAPISY NA WARSZTATY”

Podczas konferencji można wziąć udział w bezpłatnych warsztatach dla przedstawicieli środowisk związanych z kulturą, sztuką i edukacją. Ich celem jest przygotowanie kreatorów kultury do reagowania na potrzeby odbiorców, współtworzenia miejsc dedykowanych kulturze, realizowaniu działań opartych na partycypacji, tworzenie sieci współpracy między operatorami kultury oraz przeciwdziałaniu instrumentalizacji inicjatyw oddolnych.


ROZMOWY O KULTURZE MIEJSKIEJ | debaty z kluczowymi twórcami i badaczami kultury w Polsce i Europie

KIEDY? 20-22 września 2017 roku
O KTÓREJ? 18:00-20:00
GDZIE? Barbara, Świdnicka 8b, Wrocław
DLA KOGO? Dla przedstawicieli wszystkich inicjatyw związanych z tworzeniem oferty kulturalnej dla mieszkańców.

„Miasto i Kultura” to także okazja do wspólnej refleksji i rozmowy o kondycji sektora kultury, a zwłaszcza kultury miejskiej – jej specyfiki, dynamiki i przyszłości. Dyskusje toczyć się będą wokół kulturotwórczej roli miasta oraz miastotwórczej roli kultury. Podjęte będą zagadnienia uczestnictwa, aktywizmu i relacji miasto-twórca.


MIASTO JAKO PRZESTRZEŃ WSPÓLNA | wystawy i audiosfera, czyli program wieczorny

Przez trzy dni podwórko przy ulicy Ruskiej 46 stanie się przestrzenią do realizacji działań artystycznych i spotkań, a także miejsce sceny DJ-skiej i otwartych pracowni.  Pragniemy zaprosić wszystkich przedstawicieli środowisk twórczych do bliższego poznania się i rozmowy w mniej formalnych okolicznościach.

Idea, jaka przyświeca kolektywnemu działaniu w opuszczonym lokalu po byłej pracowni renowacji mebli w podwórzu przy ulicy Ruskiej 46, to współdzielenie przestrzeni. W skali mikro cztery artystki z trzech europejskich miast – Karla Tobar z Bilbao, Nagore Legarreta z San Sebastian, Ewa Głowacka i Gabriela Kowalska z Wrocławia – zaprezentują prace powstałe podczas rezydencji.

Rezydentki swoje działania realizowały osobno, ale punktem przecięcia się ich dróg stała się właśnie przestrzeń przy Ruskiej 46. Wypełnienie opuszczonej tkanki pracowni manifestami oraz pracami związanymi z projektami artystycznymi nadać ma jej nowy charakter – odnoszący się bezpośrednio do miast, w których tworzyły i które badały rezydentki. Wyzwania, przed jakimi stoi grupa przygotowująca wystawę, to przede wszystkim uzyskanie efektu synergii pomiędzy czterema różnymi działaniami, w efekcie czego prace połączone zostaną z danymi zebranymi w ramach badań realizowanych podczas rezydencji. Wynikiem tej współpracy będzie też przestrzeń-eksperyment, w której działania i narzędzia w nich użyte przenikają się, tworząc wielogłosową, ale spójną narrację na temat miasta postrzeganego jako przestrzeń wspólna w skali makro. Istotnym aspektem procesu przygotowania wystawy jest również wspólne decydowanie o aranżacji przestrzeni na każdym z etapów pracy przy Ruskiej 46.

Wystawa tym samym nawiązywać będzie do współpracy pomiędzy Europejskimi Stolicami Kultury, ale odniesie się też do miejskiego kontekstu działań artystycznych, odpowiedzialności operatorów kultury wobec miasta i jego zasobów oraz do relacji, które łączą instytucje kultury ze środowiskiem twórców niezależnych.

Rezydencje Ewy Głowackiej, Gabrieli Kowalskiej, Karli Tobar i Nagore Legarrety zorganizowane zostały w ramach Programu Rezydencji Artystycznych AIR Wro. Wystawa „Miasto jako przestrzeń wspólna” realizowana jest przez Biuro Wroclaw 2016 we współpracy z Instytutem Kultury Baskijskiej .

Wystawa otwarta będzie od 21 do 24 września 2017 roku. Wstęp bezpłatny.
W dniu 21 września wystawa otwarta będzie w godz. 20:00-24:00.
W dniach 22-24 września wystawa otwarta będzie w godz. 14:00-20:00.


„Trafostacja" Joanny Rajkowskiej jest próbą ponownej naturalizacji ekosystemu na Niskich Łąkach we Wrocławiu. Nieczynny budynek stacji transformatorowej z 1930 roku stał się rusztowaniem dla żywej rzeźby zainicjowanej poprzez uruchomienie biologicznej „maszyny” wegetacji. Modernistyczna architektura została pokryta różnymi gatunkami roślin, a woda płynąca z trzech okien przypomina o powodzi z 1997 roku, która zdewastowała Wrocław.

Bezpośrednia interwencja człowieka w to niewielkie środowisko naturalne nastąpiła poprzez zasadzenie paproci, bluszczu, geranium, mchów, trzmieliny i roślin ruderalnych. Trafostacja została stworzona z myślą o przyszłości, kiedy to organizmy inne niż człowiek całkowicie przejmą budynek i zamienią go w nowe środowisko. Woda i rośliny rozumiane są jako czynniki i siła napędowa projektu, więc jego forma i przyszłość zależą od nich. Cykl wegetacyjny stanie się spektaklem pozaludzkich sił granym na scenie stworzonej przez architekturę. Pomimo tego, że performens ten przeznaczony jest dla ludzi, aktorami „Trafostacji" są organizmy zamieszkujące jej ekosystem. Trafostacja jest więc gestem przekazania innym organizmom ludzkiego fenomenu architektury.

„Trafostacja", jako projekt publiczny, jest jednostką niezależną. Pod każdym względem wiedzie swoje własne życie. Podczas gdy nie jest pracą site-specific (można ją zainicjować niemal w każdej lokalizacji), w pełni doświadczona zostanie jedynie in situ, tam gdzie działa. Ludzie, włączając w to artystkę, są zaledwie widzami tej biologicznej maszyny. Uruchomiona w 2016 roku, najprawdopodobniej dojrzeje, biorąc pod uwagę wzrost roślin i stopień erozji budynku, za ok. 50 lat. Przewidziana została, dosłownie, jako projekt futurystyczny, otwarty i nigdy nieskończony.


„Parallel Structures”, projekt autorstwa wrocławianki Ewy Głowackiej, to w dosłownym tłumaczeniu „struktury równoległe”. Tytułowa paralelność odnosi się do Pilzna i Wrocławia – miast, które w 2015 i 2016 roku były Europejskimi Stolicami Kultury, a zarazem do relacji między dwoma obiegami kultury miejskiej: wydarzeniami i projektami związanymi z ESK oraz działaniami wyrastającymi ze sceny niezależnej. Głowacka w ramach projektu przeprowadziła serię wywiadów, ankiet i spotkań w obu miastach, a efektem jej działań jest zin, którego prezentacja połączona będzie ze spotkaniem przedstawicieli sieci LOCOP, Moving Station, ESK Novi Sad 2021, Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej oraz środowiska niezależnego Wrocławia.

W spotkaniu udział wezmą: Ewa Głowacka, Szilvi Nagy / LOCOP, Petr Šimon / ESK Nowy Sad 2021, Roman Černík / Moving Station, Kamila Maria Kaminska / Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, Hubert Jakub Kostka / aktywista, muzyk, dziennikarz od lat związany ze sceną niezależną Wrocławia. Spotkanie prowadzić będzie Maciej Przestalski / Radio RAM.

Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim oraz w języku polskim.


Konferencja „Miasto i Kultura” to nie tylko badania kultury miejskiej i „efektu ESK”, program warsztatów dla praktyków kultury czy cykl dyskusji wokół miastotwórczej roli kultury i kulturotwórczej roli miasta. To także nasze wspólne działania zlokalizowane w jednym z najważniejszych podwórek naszego miasta – przy Ruskiej 46.

Charakterystyczne dla przestrzeni Ruskiej 46 dźwięki zaprezentują młodzi, polscy DJ’e, dla których  „miejskość” jest niewyczerpalnym źródłem inspiracji. W końcu kultura miejska to także scena klubowa, prawda?

Czwartek 21.09 | 22:00-01:00
DJ Ryan R | www.facebook.com/turnuswtropikach

Piątek 22.09 | 22.00-03.30
Maciek Głębocki | tinyurl.com/Glebocki
MIÓD | www.facebook.com/miodwuszach

21-22.09.2017 | Ruska 46
WSTĘP WOLNY


Fotorelacje z konferencji Miasto i Kultura robią:

- Jerzy Wypych
- Bartek Janiczek (Dunvael Photography)

mik-20-09-17-jerzywypych-11 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-10 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-12 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-13 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-14 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-15 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-16 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-17 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-18 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-19 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-20 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-21 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-22 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-23 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-24 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-25 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-26 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-27 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-28 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-29 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-30 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-31 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-32 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-33 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-34 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-35 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-36 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-37 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-38 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-39 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-40 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-41 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-42 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-43 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-44 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-45 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-46 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-47 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-48 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-49 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-50 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-51 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-52 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-53 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-54 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-55 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-56 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-57 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-58 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-59 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-60 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-61 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-62 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-63 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-64 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-65 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-66 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-67 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-68 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-69 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-70 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-1 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-2 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-3 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-4 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-5 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-6 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-7 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-8 (Copy) mik-20-09-17-jerzywypych-9 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-1 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-2 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-3 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-4 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-5 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-6 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-8 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-9 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-10 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-11 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-12 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-13 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-15 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-16 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-17 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-18 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-19 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-20 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-29 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-30 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-31 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-32 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-33 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-34 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-35 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-36 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-37 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-38 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-39 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-40 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-41 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-42 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-43 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-44 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-45 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-46 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-47 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-48 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-49 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-50 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-51 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-52 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-53 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-54 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-55 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-56 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-57 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-58 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-59 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-60 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-61 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-62 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-63 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-64 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-65 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-66 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-67 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-68 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-69 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-70 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-71 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-72 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-73 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-74 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-75 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-76 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-77 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-78 (Copy) mik-21-09-17-jerzywypych-79 (Copy) 0055_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0056_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0057_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0058_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0059_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0060_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0061_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0062_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0063_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0064_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0065_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0067_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0066_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0068_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0069_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0070_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0071_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0072_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0073_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0074_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0001_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0001_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0001_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0001_Miasto_i_Kultura_koalicja_miast_spotkanie_fot_Dunvael_Photography (Copy) 1KOW_pers_©_Jan_Versweyveld_01 (Copy) 1KOW_pers_©_Jan_Versweyveld_02 (Copy) 0002_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0002_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0002_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0002_Miasto_i_Kultura_koalicja_miast_spotkanie_fot_Dunvael_Photography (Copy) 2KOW_pers_©_Jan_Versweyveld_08 (Copy) 0003_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0003_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0003_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0003_Miasto_i_Kultura_koalicja_miast_spotkanie_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0004_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0004_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0004_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0004_Miasto_i_Kultura_koalicja_miast_spotkanie_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0005_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0005_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0005_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0005_Miasto_i_Kultura_koalicja_miast_spotkanie_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0006_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0006_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0006_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0006_Miasto_i_Kultura_koalicja_miast_spotkanie_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0007_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0007_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0007_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0007_Miasto_i_Kultura_koalicja_miast_spotkanie_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0008_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0008_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0008_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0008_Miasto_i_Kultura_koalicja_miast_spotkanie_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0009_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0009_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0009_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0009_Miasto_i_Kultura_koalicja_miast_spotkanie_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0010_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0010_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0010_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0010_Miasto_i_Kultura_koalicja_miast_spotkanie_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0011_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0011_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0011_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0011_Miasto_i_Kultura_koalicja_miast_spotkanie_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0012_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0012_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0012_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0012_Miasto_i_Kultura_koalicja_miast_spotkanie_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0013_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0013_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0013_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0013_Miasto_i_Kultura_koalicja_miast_spotkanie_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0014_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0014_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0014_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0014_Miasto_i_Kultura_koalicja_miast_spotkanie_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0015_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0015_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0015_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0015_Miasto_i_Kultura_koalicja_miast_spotkanie_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0016_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0016_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0016_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0016_Miasto_i_Kultura_koalicja_miast_spotkanie_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0017_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0017_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0017_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0017_Miasto_i_Kultura_koalicja_miast_spotkanie_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0018_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0018_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0018_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0018_Miasto_i_Kultura_koalicja_miast_spotkanie_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0019_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0019_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0019_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0019_Miasto_i_Kultura_koalicja_miast_spotkanie_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0020_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0020_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0020_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0020_Miasto_i_Kultura_koalicja_miast_spotkanie_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0021_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0021_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0021_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 21.09.2017_cos_na_zab_fot.M.jedrzjeczak-2 (Copy) 0022_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0022_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0022_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0023_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0023_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0023_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0024_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0024_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0024_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0025_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0025_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0025_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0026_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0026_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0026_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0027_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0027_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0027_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0028_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0028_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0028_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0029_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0029_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0029_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0030_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0030_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0030_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0031_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0031_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0031_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0032_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0032_Miasto_i_Kultura_czesc_otwarta_warsztat_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0032_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0033_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0033_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0034_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0034_Miasto_i_Kultura_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0035_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0036_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0037_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0038_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0039_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0040_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0042_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0041_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0043_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0044_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0045_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0046_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0047_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0048_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0049_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0050_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0051_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0052_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0053_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy) 0054_Miasto_i_Kultura_czesc_akademicka_debata_fot_Dunvael_Photography (Copy)

Dodatek specjalny do Wrocławskiego Niezbędnika Kulturalnego o konferencji Miasto i Kultura


 

 

 

Konferencja „Miasto i Kultura” to program warsztatów dla praktyków kultury pod wspólną nazwą „Miejski Narzędziownik”, ale to także okazja do oddania pola programerskiego zespołom związanym z działaniami edukacyjnymi i animacyjnymi. „mikroGRANTY ESK 2016” zapraszają więc do wzięcia udziału w dwóch wyjątkowych wydarzeniach towarzyszących konferencji.

„Kto widział modernizm?” / Joanna Panciuchin oraz Piotr Fereński / Stowarzyszenie PAKT
KIEDY? Środa, 20 września 2017 roku
GDZIE ZBIÓRKA? Infopunkt BARBARA: infopunkt / kawiarnia / kultura, ul. Świdnicka 8b, Wrocław
O KTÓREJ? 15:00 – 17:30
FORMULARZ ONLINE: www.tinyurl.com/ModernismPAKT

Wrocław wyróżnia unikalne przemieszanie stylów architektonicznych, stanowiące wynik kilkusetletniej historii miasta, przynależącego kolejno, aż do pięciu różnych państw o odmiennych tradycjach kulturowych i religijnych. Choć tkanka miejska w trakcie Festung Breslau uległa zniszczeniu, wciąż odnaleźć tu można obiekty pochodzące z dawnych epok. Ocalone zostały sakralne budowle średniowieczne, renesansowe kamienice, barokowe pałace, ale także i pochodzące z XX wieku obiekty modernistyczne. Po II wojnie światowej polscy projektanci stworzyli wiele unikalnych budynków będących kontynuacją tego stylu. Podczas spaceru przyjrzymy się wrocławskiej modernie, pochodzącej zarówno z okresu przedwojennego, jak i powojennego. Zobaczymy budynki spełniające różnorakie funkcje: od handlowo-usługowych, przez mieszkalne aż po edukacyjne. Zastanowimy się nad ich unikalną estetyką i konstrukcją. Poznamy historię architektury, historie architektów, użytkowników i mieszkańców.


„CMYKartki z Wro” / Natalia Jerzak oraz Pan Mirek / MiserArt
KIEDY? Czwartek, 21 września 2017 roku
GDZIE? MiserArt – strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia, ul. Wojciecha Cybulskiego 35A, Wrocław
O KTÓREJ? 15:00 – 17:30
FORMULARZ ONLINE: www.tinyurl.com/MiserArt

„CMYKartki z Wro” odbędą się w pracowni sitodruku „SitoOgrodnicy” mieszczącej się w  MiserArt - strefie kreatywnej dla osób wykluczonych społecznie.  Efektem warsztatów będą samodzielnie wydrukowane na tekturze kartki pocztowe, przedstawiające jedno z wybranych miejsc związanych z naszym miastem i jego kulturą (np. podwórko z Wrocławskimi Neonami na Ruskiej 46 / podwórko przy Cybulskiego 35, gdzie znajduje się MiserArt).
 


„Kim są użytkownicy kultury? Badania publiczności: zrób to sam” / Aleksandra Janus / Centrum Cyfrowe

KIEDY? Piątek, 22 września 2017 roku
GDZIE? BARBARA: infopunkt / kawiarnia / kultura, ul. Świdnicka 8b, Wrocław
O KTÓREJ? 15:00 – 18:0
DLA KOGO? Dla przedstawicieli wszystkich inicjatyw związanych z tworzeniem oferty kulturalnej dla mieszkańców.
FORMULARZ ONLINE: www.tinyurl.com/AleksandraJanus


„Jak mówią dane i jak mówić danymi” / Hanna Kostrzewska / Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

KIEDY? Środa, 20 września 2017 roku
GDZIE? BARBARA: infopunkt / kawiarnia / kultura, ul. Świdnicka 8b, Wrocław
O KTÓREJ? 15:00 – 17:30
DLA KOGO? Dla przedstawicieli wszystkich inicjatyw związanych z tworzeniem oferty kulturalnej dla mieszkańców.
FORMULARZ ONLINE: www.tinyurl.com/KostrzewskaHanna
[REKRUTACJA ZAKOŃCZONA]


„Nie DLA a Z, czyli partycypacja nie musi być koszmarem” / Iza Rutkowska / Fundacja Form i Kształtów oraz Krzysztof Ziental / Biuro Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Wrocławia

KIEDY? Środa, 20 września 2017 roku
GDZIE? Podwórko Neonów, ul. Ruska 46a, Wrocław
O KTÓREJ? 15:00 – 17:30
DLA KOGO? Dla przedstawicieli wszystkich inicjatyw związanych z tworzeniem oferty kulturalnej dla mieszkańców.
FORMULARZ ONLINE: www.tinyurl.com/nieDLAaZ
[REKRUTACJA ZAKOŃCZONA]


„Badanie relacji operatorów inicjatyw kulturalnych z ich odbiorcami” / Magdalena Ochał oraz Michał Kocikowski / Kolektyw Badawczy

KIEDY? Czwartek, 21 września 2017 roku
GDZIE? BARBARA: infopunkt / kawiarnia / kultura, ul. Świdnicka 8b, Wrocław
O KTÓREJ? 15:00 – 17:30
DLA KOGO? Dla przedstawicieli wszystkich inicjatyw związanych z tworzeniem oferty kulturalnej dla mieszkańców.
FORMULARZ ONLINE: www.tinyurl.com/BadawczyKolektyw
[REKRUTACJA ZAKOŃCZONA]


„Pogłębić partycypację: W kierunku trwałości kulturowej w skali lokalnej” / Szilvi Nagy / Local Operators' Platform (LOCOP)

KIEDY? Czwartek, 21 września 2017 roku
GDZIE? Podwórko Neonów, ul. Ruska 46a, Wrocław
O KTÓREJ? 15:00 – 17:30
DLA KOGO? Warsztat skierowany jest głównie do działaczy lokalnych (organizacji pozarządowych, aktywistów, artystów i kuratorów kształtujących lokalny krajobraz społeczno-kulturalny), otwarty jest jednak dla wszystkich zainteresowanych tematem trwałości kulturowej.
FORMULARZ ONLINE: www.tinyurl.com/SzilviaNagyLOCOP
[REKRUTACJA ZAKOŃCZONA]


UWAGA: warsztat „Pogłębić partycypację: W kierunku trwałości kulturowej w skali lokalnej” (21 września, 15:00-17:30, Ruska 46) prowadzony będzie tylko w języku angielskim. Pozostałe warsztaty prowadzone będą dwujęzycznie (w języku polskim i angielskim) ze względu na międzynarodową grupę uczestników.


„Tworzenie dobrych miejsc – teoria i praktyka placemakingu” / Marta Trakul oraz Magda Kubecka / Jak działa miasto?

 


KIEDY? Piątek, 22 września 2017 roku
GDZIE? Podwórko Neonów, ul. Ruska 46a, Wrocław
O KTÓREJ? 15:00 – 18:30
DLA KOGO? Dla przedstawicieli wszystkich inicjatyw związanych z tworzeniem oferty kulturalnej związanej z konkretnymi przestrzeniami bądź miejscami w mieście.
FORMULARZ ONLINE: www.tinyurl.com/JakDzialaMiasto
[REKRUTACJA ZAKOŃCZONA]

 

Krzysztof Bielaszkakrzysztof.bielaszka@wroclaw2016.pl

Romana Roszakromana.roszak@wroclaw2016.pl

Katarzyna Zielińskakatarzyna.zielinska@wroclaw2016.pl

Partnerzy i sponsorzy

Dzięki nim to wszystko jest możliwe!

Ładowanie...
Ładowanie...

Nagłówek