Brak wydarzeń. Sprawdź wydarzenia na najbliższe dni.

Akupunktura Miasta
kwiecień 2015 r. – styczeń 2016 r.
Kuratorzy : Maciej Hawrylak, Daria Kieżun, Sylwia Sikora
Organizator : SARP Wrocław
Szczegóły na stronie www : www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/akupunktura/

Akupunktura Miasta to długofalowy projekt mający na celu poszukiwanie, „nakłuwanie”, a następnie odzyskiwanie i „uleczanie” przestrzeni, które mają potencjał niezbędny do aktywizacji lokalnych społeczności. Skutkiem takich działań jest tworzenie nowych relacji w przestrzeni miasta, a poprzez to tworzenie „przestrzeni piękna”. Dotyczy to w szczególności tych obszarów, które są dzisiaj użytkowane w sposób uniemożliwiający wykorzystanie ich jako lokalnych przestrzeni społecznych.

Wiele aktywności Wrocławia zarówno w programie literackim Europejskiej Stolicy Kultury, jak i programie Światowej Stolicy Książki to długoterminowe przedsięwzięcia – szczególnie w zakresie innowacyjnych form rozwoju, edukacji i współpracy zagranicznej. Niezbędne jest roztoczenie opieki nad nimi i dalsze działania w ich ramach. Sieć miast kreatywnych UNESCO, a szczególnie Miasta Literatury UNESCO, to w tym kontekście wymarzony partner nie tylko jako współpracownik merytoryczny, ale przede wszystkim niezwykle doświadczony kreator kultury, z którym Wrocław może realizować własne przedsięwzięcia, rozwijać je i pogłębiać, a także wzmacniać i dynamizować działania innych miast sieci. 

DużeA_Przestrzeń dla Piękna : Natura-Społeczność-Architektura
marzec – październik 2016 r.
Kuratorzy : Maciej Hawrylak, Daria Kieżun, Sylwia Sikora
Organizator : SARP Wrocław
Szczegóły na stronie www : www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/duze_a/

Wykłady znakomitych architektów i urbanistów z Polski i zagranicy oraz warsztaty z ich udziałem. Głównym przedmiotem tej edycji projektu będzie rola kultury w kreowaniu przestrzeni publicznych/prywatnych jako miejsc kształtowania postaw i tożsamości lokalnych społeczności. Cykl podzielony został na trzy panele (Natura – Społeczność – Architektura), z których każdy będzie poświęcony odrębnemu zagadnieniu i w ramach działań warsztatowych, przetestowany w wybranej lokalizacji.

To największy w Polsce multipleks prezentujący kino artystyczne – dzieła autorskie, eksperymentalne, jak również klasykę filmową i wartościowe filmy środka, otwarty 31 sierpnia 2012 roku. W programie znajdują się liczne projekty edukacji filmowej, transmisje oper, spektakli teatralnych i baletowych, przeglądy i festiwale, filmowe spotkania dla dzieci i seniorów, wystawy i koncerty. W kinie znajduje się również galeria plakatu oraz księgarnia z literaturą filmową i płytami DVD. W 2016 roku Kino Nowe Horyzonty będzie miejscem wielu wydarzeń z programu filmowego Europejskiej Stolicy Kultury.

Więcej informacji na: http://www.kinonh.pl/

21 lipca - 3 sierpnia 2016

Cykl przeglądów filmowych, który ukaże potencjał i różnorodność sztuki filmowej starego kontynentu. Projekcje filmów staną się z jednej strony pretekstem do spotkań twórców z widzami oraz punktem wyjścia dla dyskusji o Europie czasu głębokich przemian, a z drugiej ukażą potencjał europejskiego przemysłu filmowego. Program obejmuje dzieła filmowe, które ukształtowały historię europejskiego kina, nową falę lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych oraz ich kontynuatorów i kontestatorów. W cyklu „Kino Sąsiadów” zaprezentujemy kino litewskie, retrospektywę Wima Wendersa, czechosłowacką nową falę oraz kino ukraińskie. Całość zostanie ukształtowana w taki sposób, aby jak najpełniej przedstawić różnorodność kierunków rozwoju kina europejskiego, jego potęgę i znaczenie w konfrontacji z kinem światowym. Podsumowaniem projektu będą Mistrzowskie Lekcje Kina i konferencja poświęcona przeszłości, teraźniejszości i przyszłości kina europejskiego.

7 stycznia - 31 grudnia 2016
Kino Nowe Horyzonty


Projekt polegający na udostępnianiu filmów osobom niewidomym i niesłyszącym. Złożony będzie z kilku elementów elementów, począwszy od bezpłatnego portalu VOD dla osób niewidomych i niesłyszących – pierwszego na świecie kina w sieci stworzonego dla tego typu odbiorców. Do grudnia 2016 roku znajdzie się tutaj ponad 100 filmów z audiodeskrypcją oraz napisami dla niesłyszących.

 

Projekt nawiązuje do założeń edukacji historyczno-regionalnej, często pomijanej w podstawach programowych. Złożą się na niego pokazy filmów dokumentalnych o Wrocławiu zrealizowanych w latach 1945-2014, ukazujących skomplikowaną historię miasta i jego mieszkańców przez pryzmat ich wspomnień oraz filmów i fotografii z niemieckich, polskich i rosyjskich archiwów. Pokazom towarzyszyć będą prelekcje dotykające tematyki historii miasta i regionu tożsamości wrocławianina i Dolnoślązaka. Projekt ruszył w 2015 roku i będzie trwał do 2016 roku.

Więcej informacji na: http://kadrywroclawia.pl/

1 stycznia 2016 – 22 kwietnia 2017
Wrocław


Celem tego programu jest wprowadzenie książek w przestrzeń miejską i przeobrażenie miasta w wielką bibliotekę, w której słowa są codziennie wszechobecne, a czytanie modne. Projekt ten zakłada cały wachlarz działań na małą i dużą skalę, organizowanych przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

Innowacyjne rozwiązanie dla miasta, które na wzór innych miast europejskich, gdzie literatura jest istotnym elementem życia kulturalnego, potrzebuje portalu poświęconego zagadnieniom literatury i czytelnictwa. Ma on skupiać wiele funkcji i elementów, odpowiadać na potrzeby różnych grup i wyzwania technologiczne. Unikatowość tego projektu polega na uczestnictwie wrocławskiej młodzieży szkolnej, która sama będzie tworzyć Portal Literacki, dzięki czemu rozwój kompetencji medialnych nastąpi poprzez aktywne twórcze działanie – młodzi ludzie nie będą odbiorcami zewnętrznie narzuconej treści, ale będą je (zgodnie z ideą Internetu) swobodnie kształtować i prezentować. Jednocześnie portal stanie się miejscem spotkania zarówno ekspertów, jak i młodzieży o różnych zainteresowaniach, umysłów ścisłych, artystycznych i humanistycznych. 

http://literatura.wroclaw.pl/

 

Trzy multimedialne wystawy czasowe wokół polskich i europejskich pamiątek literackich. Projektowane są one jako unikatowe i innowacyjne połączenie tradycji i gry, „kartkówki”, nieszablonowego testu. Pierwsza wystawa będzie dedykowana okresowi od Romantyzmu do Pozytywizmu, druga Młodej Polsce i dwudziestoleciu międzywojennemu, a trzecia okresowi od drugiej wojny światowej do współczesności. Ich celem jest przybliżenie polskiego i europejskiego dziedzictwa literackiego młodemu pokoleniu, a towarzyszyć im będzie szeroko zakrojony program edukacyjny, obejmujący wykłady, konferencje i spotkania z zaproszonymi do Wrocławia gośćmi specjalnymi (pisarzami, krytykami, itd.), a także produkcję i dystrybucję w szkołach materiałów pomocniczych do nauki języka polskiego.

 

Rozwinięciem programu i naturalną kontynuacją Forum Pisarskiego Dzieci i Młodzieży będą całoroczne warsztaty zorganizowane w szkołach i bibliotekach we Wrocławiu. Dzięki nim uczestnicy zapoznają się z procesem powstawania książki jako przedmiotu: od produkcji papieru, pisania i redakcji po druk i wykorzystanie nowych technologii. Warsztaty zorganizowane zostaną dla dzieci i młodzieży (od przedszkolaków po licealistów) zainteresowanych sztuką pisania i wydawania książek, chcących pozyskać nowe umiejętności i wiedzę od specjalistów w tej dziedzinie. Zwieńczeniem projektu będzie prezentacja dzieł stworzonych podczas warsztatów.

Projekt potrwa przez rok od 23.04.2016 do 22.04.2017. 

Cykl książek wpisujących się w ogólne założenia merytoryczne programu literackiego i uzupełniających luki na rynku wydawniczym. Przygotowane na najwyższym poziomie edytorskim i graficznym przez zespół redakcyjny z wieloletnim doświadczeniem, często w kilku wersjach językowych zostaną opublikowane w latach 2015–2016. W ramach programu już ukazała się książka Sztuka ulicy i poezja Wrocławia, która zestawia wrocławskie murale z młodą poezją. W tym samym roku opublikowana zostanie antologia twórczości literackiej artystów z kręgu art brut oraz przegląd prozy i poezji młodych autorów. W 2016 roku ukaże się między innymi Kanon. Wierszowana bajka polska w językach mniejszości narodowych, prezentująca wybór literatury dla najmłodszych w kilkunastu wersjach językowych (jak choćby po romsku i łemkowsku), a także antologia twórców związanych z pismem artystyczno-literackim „Helikopter”, czy bibliografia przekładów utworów Tadeusza Różewicza.
 

Cykl ukaże się w latach 2015-2016. 

Książka w przeciwieństwie do sztuk wizualnych czy muzyki ma swoje ograniczenia wynikające z języka – nieprzełożona nie zaistnieje zagranicą. Jeśli już dostaje szansę na publikację w obcym języku, w trakcie przekładu staje się nowym dziełem sztuki – wspólnym dziełem autora i tłumacza. To długi i kosztowny proces. W ramach programu wspieramy działania translatorskie, by zwiększyć liczbę przekładów książek polskich, a zwłaszcza wrocławskich autorów. Stąd koncepcja stworzenia – we współpracy z zajmującym się tym na co dzień Instytutem Książki – mechanizmu wspierającego obecność polskiej literatury w Europie i na świecie. 

Program translatorski ruszy w roku 2016. 

Krytyka i nauka o literaturze to jeden z niezbędnych warunków rozwoju życia literackiego i czytelniczego. Poza wspieraniem i współpracą z przedsięwzięciami naukowymi poświęconymi literaturze – jak choćby planowana we Wrocławiu w 2016 roku międzynarodowa sesja „Child and the Book” – stawiamy sobie za cel inspirowanie nowych okołoliterackich działań naukowych. Na przykład w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Kryminału na Uniwersytecie Wrocławskim cyklicznie już odbywają się konferencje poświęcone kryminałom. Ponadto w ramach programu naukowego stworzymy jeszcze w tym roku system stypendialny dedykowany polskim naukowcom, który umożliwi im szerszy udział w sesjach i konferencjach zagranicznych.

Program naukowy rozpicznie się w styczniu 2016 roku. 

Do 1989 roku świat europejskiej literatury dla dzieci i młodzieży był niemal szczelnie podzielony wedle strefy wpływów politycznych. Literatura Zachodu i Wschodu rozwijała się oddzielnie. Chcemy przywrócić dziedzictwo literatury dziecięcej i młodzieżowej tworzonej w czasach komunizmu, odzyskać pamięć o tamtych bohaterach i ich czasach, autorach i ówczesnej sytuacji społecznej, poddać je we współpracy z ośrodkami kulturalnymi krajów bloku wschodniego krytycznej analizie i zaprezentować to dziedzictwo w formie kompendium. Realizacji tej idei ma służyć międzynarodowy portal literacki, administrowany przez najważniejsze ośrodki i środowiska literackie w poszczególnych krajach, prowadzony w językach narodowych i po angielsku. Jest to jedna z wielu prób zmierzenia się z historią Europy Środkowo-Wschodniej poprzez dzieła literackie. Ta inicjatywa pozwoli również czytelnikom z innych regionów Starego Kontynentu na pełniejsze zrozumienie czasów, w których wychowywali się obecni kreatorzy kultury nowego świata.

Projekt potrwa cały 2016 rok. 

14 maja 2016

To wyjątkowy w skali europejskiej projekt artystyczny związany z przyznawaną przez Miasto Wrocław Nagrodą Poetycką SILESIUS. Pomysłodawcy Pracowni zapraszają nominowanych lub nagrodzonych w konkursie poetów do zaprezentowania swojej wizji poezji w formie manifestu. Stawiają tym samym jej współczesną diagnozę - publikowana jest także w formie książki. Projekt odbywa się corocznie (od 2014 roku) we Wrocławiu i w kilku miastach Polski, poszerzając znacząco dyskurs poetycki i przyczyniając się do promocji wrocławskiej nagrody.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
www.silesius.wroclaw.pl/pracownia-poetycka-silesius

wstęp wolny
 

Przez 365 dni dzieci ze szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu napiszą wyjątkową książkę. Podzielą się w niej opowieściami i doświadczeniami, realizując dzięki temu swoje ambicje literackie. Książka ta ma mieć formę bloga, a autorami wpisów będą różni uczniowie. Koordynacją działań związanych z procesem powstawania książki zajmą się nauczyciele. Pisaniu towarzyszyć będą warsztaty i wykłady dla dzieci i młodzieży. Celem projektu jest promocja twórczości najmłodszych, a także rozbudzanie w nich zainteresowania zarówno literaturą, jak i projektami proczytelniczymi.

Projekt będzi trwać od 23.04.2016 do 22.04.2017. 

Chór Komentujących Wrocławian jest projektem Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu, realizowanym w ramach ESK Wrocław 2016. 
To propozycja dla mieszkańców i sympatyków Wrocławia do współtworzenia obywatelskiej kultury w Europejskiej Stolicy Kultury.

Festiwal skupiony głównie na poezji, ale otwarty na różne dziedziny sztuki. Czytanie poezji łączy z wernisażami grafików, koncertami czy pokazami poezji multimedialnej. Proponuje nieco inną formułę spotkania autorskiego – autorzy rozmawiają nie o samych książkach, ale o problemach sztuki, polityki, rynku wydawniczego, etc. Jest to przede wszystkim festiwal młodej poezji, jednak włącza do programu  także pokolenie starszych twórców, pokazując złożoną grę wzajemnych inspiracji.

Mikrofestiwal odbędzie się wiosną 2016 roku. 

Więcej na: www mikrofestiwal.org

Przez cały rok zapraszać będziemy wrocławskie restauracje do tworzenia specjalnych menu literackich, czyli kompozycji dań pochodzących z książek i związanych z literaturą. Menu tworzone będą przez pisarzy słynących z opisów kulinarnych, a ich różnorodność pozwoli zaprezentować bogactwo wielu kuchni narodowych. Już wiemy, że autorką jednego z menu będzie Camilla Läckberg. Dzięki temu projektowi chcemy jeszcze mocniej podkreślić związki książek ze wszystkimi obszarami życia codziennego.

Projekt będzie trwać od 23.04.2016 do 22.04.2017. 

30 maja - 5 czerwca 2016

Podczas najstarszego i największego festiwalu promującego literaturę kryminalną w Polsce odbywają się spotkania z autorami, wykłady, koncerty, gry miejskie, sesje naukowe, lekcje dla młodzieży, a także warsztaty, podczas których młodzi adepci pracują z mistrzami gatunku. Podczas festiwalu przyznawana jest fundowana przez Miasto Wrocław Nagroda Wielkiego Kalibru za najlepszy polski kryminał, której towarzyszy Honorowa Nagroda Wielkiego Kalibru za całokształt twórczości. W 2016 roku specjalna edycja poświęcona będzie kryminałowi europejskiemu.

Organizator: Wydawnictwo EMG
www.festiwal.portalkryminalny.pl
wstęp wolny

 

 

15 stycznia – 13 marca 2016
Awangarda BWA Wrocław, ul. Wita Stwosza 32


W 2016 roku ESK Wrocław składa hołd rzeźbiarzowi Eduardo Chillidzie, jednemu z ważniejszych hiszpańskich artystów XX w., urodzonemu w San Sebastián – mieście, które dzieli z Wrocławiem tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Gest ten jest ze strony Polski wyrazem uznania dla hiszpańskiego artysty oraz dialogu z miastem partnerskim ESK 2016.

10-16 października 2016

Celem Festiwalu jest kreowanie wyjątkowych wydarzeń, pozornie nieprzystających do siebie, i łączenie ich w unikatowy sposób – gier miejskich, slamów, happeningów, murali, koncertów z dyskusjami poświęconymi literaturze, spokaniami autorskimi, kulturze, sztuce oraz konferencjami i lekcjami dla młodzieży. Patron festiwalu, Bruno Schulz, zmusza do głębokiej refleksji o współczesności w kontekście straszliwej historii XX wieku i roli dzieł i biografii twórców w zrozumieniu tego, co się stało oraz w stawianiu diagnoz na przyszłość. W 2016 roku edycja festiwalu zostanie poświęcona problemowi granicy z całym bagażem znaczeniowym, jakie niesie ze sobą to słowo.

Organizatorzy: Wydawnictwo EMG, Miejska Biblioteka Publiczna, Departament Edukacji Urzędu Miasta Wrocław
www.brunoschulz.dybook.pl
wstęp wolny

Najważniejsza nagroda w dziedzinie prozy polskiej i twórczości tłumaczonej na język polski, przyznawana corocznie pisarzom z Europy Środkowej, podejmującym tematy najistotniejsze dla współczesności, zmuszającym do refleksji i pogłębiającym wiedzę o świecie innych kultur. Nagrodę, którą stanowią statuetka autorstwa Ewy Rossano i czek na kwotę 150 000 zł, otrzymuje autor najlepszej książki opublikowaną w języku polskim w roku poprzednim. Od 2014 roku gala wręczenia odbywa się w trakcie Bruno Schulz. Festiwal.

 

Nagroda zostanie przyznana w 15 październiku 2016 roku.

 

Więcej informacji na: www.angelus.com.pl

Organizowany przez Instytut Książki cykl międzynarodowych seminariów, którego celem jest wypracowanie założeń i kierunków rozwoju polskich bibliotek publicznych. Seminaria ułożone są tematyczne: nowe wyzwania, nowe koncepcje, nowa architektura, nowa oferta, nowy bibliotekarz/nowa bibliotekarka. We Wrocławiu odbędą się dwa spotkania z tego cyklu – ostatnie przy okazji światowego kongresu Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA) w roku 2017.

 

Seminaria odbędą się w latach 2015 - 2017.

Projekt całoroczny
Port Lotniczy Wrocław, Graniczna 190

Od maja 2015 do końca 2016 roku wrocławskie lotnisko stanie się miejscem działań artystycznych. Cykl prezentacji otworzyła w maju 2015 roku „Inwazja” wrocławskiego artysty Jerzego Kosałki. Ironiczna instalacja Kosałki przybrała formę  sceny rodzajowej, w której eskadry lecących bocianów osiodłanych przez krasnali, usiłują wylądować w głównej hali portu lotniczego. Kolejne instalacje, które podróżni będą mogli oglądać na wrocławskim lotnisku to „CanisLupus” Jakuba Jasiukiewicza oraz „Binary Waves” belgijskiej grupy LAb[au].

 

Instalacja binaryWaves grupy LAb[au] prezentowana na zewnątrz wrocławskiego lotniska od 01.07.2016 czasowo niedostępna ze względu na przerwę techniczną.


Kurator: Michał Bieniek
Organizator: Europejska Stolica KulturyWrocław 2016
Współorganizator: Port Lotniczy Wrocław S.A.

wstęp wolny

wernisaż: 9 grudnia, godz. 19:00
Barbara, Świdnicka 8c


Projekt pt. „jestem sobą” wykorzystuje fotografię jako narzędzie twórczego i czynnego działania w przedsięwzięciach kulturalnych, m.in. osób marginalizowanych społecznie. Jego zadaniem jest poszerzanie zakresu twórczych przedsięwzięć, a tym samym dawanie dodatkowych możliwości ciągłej pracy nad rozwojem percepcji i ekspresji artystycznej uczestników. 

Festiwal poetycko-prozatorski propagujący literaturę współczesną, łączenie lokalnych tradycji z twórczością spoza regionu i interdyscyplinarne podejście do literatury (poprzez wystawy i koncerty). Umożliwia lokalnej społeczności bezpośredni kontakt z literaturą współczesną, zapobiega spadkowi czytelnictwa i integruje dolnośląskie środowiska literackie (domy kultury, biblioteki, kluby kulturalne). Festiwal organizowany jest w różnych miastach regionu.

 

Festiwal odbędzie się w 2016 roku.

 

Więcej informacji na: www.fundacja-karpowicz.org/category/pretexty/

Cykl multimedialnych słuchowisk organizowanych przez Stowarzyszenie Rita Baum od 2011 roku, polegający na słuchaniu aktorów czytających w zupełnych ciemnościach, dzięki czemu słuchacze doświadczają mocy słowa w nowy sposób. W 2016 roku cyklowi towarzyszyć będą warsztaty terapeutyczne, podczas których w role aktorów wcielą się osoby niewidome i niedowidzące, dzieląc się w ten sposób ze słuchaczami własnym sposobem czytania, doświadczania i rozumienia literatury.  

 

Projekt będzie realizowany w 2016 roku.

 

Więcej informacji na: www.czytaniewciemnosciach.tumblr.com

Platforma internetowa, której celem będzie prezentowanie i popularyzowanie polskiej myśli humanistycznej w świecie hiszpańskojęzycznym. Pojawią się tu teksty polskich autorów z najróżniejszych dyscyplin i pokoleń – od Tatarkiewicza i Ingardena po Markowskiego, Ulicką czy Staniszkis. Znajdą się również charakterystyki i spisy treści najważniejszych polskich czasopism humanistycznych oraz nowości polskiego rynku wydawniczego z tego zakresu, a także prace poświęcone sytuacji danej dyscypliny czy stanu badań w Polsce – od teatrologii przez muzykologię po gender studies i inne. Platforma stanowić będzie kluczowe narzędzie promocji polskiej myśli humanistycznej w krajach hiszpańskojęzycznych – i na całym świecie.

 

Platforma internetowa ruszy w 2016 roku.

We Wrocławiu odbywa się około sześćdziesięciu festiwali artystycznych rocznie – dla uczczenia obchodów Światowej Stolicy Książki zaproponujemy im utworzenie w ramach wydarzeń specjalnych pasm literackich i poszerzenie ich programu o aspekty związane z literaturą. Dobudowanie do wszystkich programów wątków literackich pozwoli nie tylko ukazać związki między książką a innymi dziedzinami sztuki, ale i przypomnieć, że to literatura właśnie jest bardzo często tworzywem tych sztuk. Poprzez takie działania uświadomimy także odbiorcom muzyki, filmu czy sztuk wizualnych ogrom zasług, jakie ma literatura dla rozwoju innych dziedzin sztuki. Już w 2015 roku takie pasmo będzie towarzyszyć festiwalowi T-Mobile Nowe Horyzonty. 

 

Działania będą mieć miejsce w latach 2016 - 2017.

W 2016 roku edycje wszystkich wrocławskich cyklicznych wydarzeń związanych z książką będą miały wyjątkowy charakter. Dodatkowo wzmocni je obecność wybitnych współczesnych pisarzy z zagranicy, których chcemy zaprosić do udziału w ważnych wydarzeniach i festiwalach literackich i tym samym uczynić je bardziej atrakcyjnymi również dla odbiorców kultury w całej Europie.

 

Projekt odbędzie się od 01.01.2016 do 22.04.2017.

ICORN to stowarzyszenie miast z całego świata, które angażują się w obronę wartości wolności słowa i pisarzy prześladowanych z powodów politycznych – ukrywających się, więzionych lub objętych zakazem publikowania we własnym kraju. Każde miasto zrzeszone w sieci przyjmuje na pewien czas jednego z pisarzy, zapewniając mu bezpieczeństwo, godne warunki życia i możliwość nieskrępowanej pracy twórczej. Wnosi tym samym praktyczny wkład w promowanie wolności słowa.

 

Wrocław planuje dołączyć do sieci na początku 2016 roku.

2–30 kwietnia 2016
Arsenał Miejski, ul. Cieszyńskiego 9


Prezentacja szerokiego przekroju metod wykorzystywania szkła od projektowania przemysłowego po szkło artystyczne i związane z nim
eksperymentalne zabiegi. W ramach całorocznego projektu Szkło Około.

3 grudnia 2015 – 31 stycznia 2016
Wrocław

Triennale Rysunku we Wrocławiu to największy przegląd współczesnego rysunku w Polsce. Na ośmiu wystawach w najważniejszych ośrodkach kultury we Wrocławiu pokażemy szerokie spektrum współczesnych praktyk rysunkowych, zapraszając przy tym widzów do uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach.

Ołbin, Huby, Gaj, Przedmieście Oławskie, Kozanów

Projekt pt. „Wrocław – wejście od podwórza” jest cyklem interwencji artystycznych w podwórkach, które powstawać będą w procesie współpracy artystów z mieszkańcami.

22–27 października 2016
Nurt koncentruje się na problemach artystycznych i społecznych związanych z pełnoprawną sztuką osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem teatru i sztuk performatywnych. Spektakle zaprezentują: Compagnie de l’Oiseau-Mouche (Francja), Teatr 21, Teatr CHOREA, Rafał Urbacki i Anu Czerwiński (Polska), Monster Truck (Niemcy), VerTeDance i Archa (Czechy).

Zamykający Olimpiadę przegląd spektakli powstałych w teatrach repertuarowych w ostatnim sezonie. Przyjmie on w formę dynamicznego festiwalu organizowanego we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza. Polish Theatre Showcase stanie się miejscem prezentacji dzieł reżyserów średniego i najmłodszego pokolenia, których twórczość stanowi o wyjątkowej sile i kondycji współczesnego polskiego teatru.

Celem czteroletniego projektu Wrocławskiego Teatru Współczesnego jest zaprezentowanie fenomenu Wrocławia jako miasta, w którym powstawały i były wystawiane dzieła współczesnych polskich dramaturgów – Helmuta Kajzara, Tymoteusza Karpowicza i Tadeusza Różewicza, a także rozwinięcia tej tradycji. Festiwal będzie miał dwie odsłony. W pierwszej pokażemy prapremiery wybranych utworów nadesłanych na zamknięty konkurs dramaturgiczny, a w drugiej sceniczne realizacje dzieł Kajzara, Karpowicza i Różewicza.

24 maja - 5 czerwca 2016

Działalność Teatru w Podwórkach opierać się będzie na wydarzeniu teatralnym, które łączy w sobie ideę odwołania do lokalnego sentymentu dolnośląskich podwórek z historią i różnorodnością kulturową regionu. Akcjom przyświecać będzie chęć uczynienia z mikrokosmosu podwórka miejsca wyjątkowego, jednoczącego okoliczną społeczność. Cztery „Podwórkowe spektakle” będą wędrować po miastach Dolnego Śląska. Ich premiery odbędą się we Wrocławiu, Legnicy, Bystrzycy Kłodzkiej i Gryfowie Śląskim. 

Reżyseria: Jacek Głomb
Organizator: Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
www.teatr.legnica.pl

Skierowane do młodzieży wspólne przedsięwzięcie dwóch krajów: Polski i Iranu. Wykorzystuje ono możliwości, jakie daje film (punktem wyjścia będzie przygotowany przez młodzież uczestniczącą w projekcie przegladu filmow irańskich), by zbudować dialog odmiennych kultur, zwracając uwagę na ich różnice i podobieństwa, a także zapoznając uczestników z rodzimą i zagraniczną kinematografią oraz literaturą.

27 kwietnia - 1 maja 2016
Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30-32

Festiwal oparty na formie warsztatowej, dający uczestnikom możliwość doświadczenia współcześnie rozwijających się na świecie form pracy z ciałem i jego ruchową ekspresją. Festiwal organizowany wspólnie z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego stwarza platformę do pogłębiania świadomości i umiejętności w tańcu i ruchu dla integracji i wzajemnej inspiracji różnych środowisk: tancerzy profesjonalnych i amatorów, osób w różnym wieku i o różnym doświadczeniu w pracy z ciałem. Wydarzenie rozgrywać się będzie w kwietniu oraz maju 2016 roku.

Projekt adresowany do absolwentów PWST, realizowany dzięki współpracy z Foundation For Performing and Visual Arts. Jego celem jest finansowe oraz merytoryczne wsparcie młodych aktorow i reżyserów, którzy chcieliby realizować własne przedsięwzięcia teatralne, społeczne i edukacyjne, ale nie mają na to środków ani miejsca. Program zapewni początkującym artystom podejmujacym pierwsze zawodowe wyzwania pomoc formalną i organizacyjną oraz opiekę merytoryczną, kształtując m.in. umiejętność samodzielnego pisania projektów i wniosków. Projekt ruszył w 2015 roku i będzie kontynuowany do 2017 roku.

20-25 października 2016
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Studio Na Grobli


Projekt w ramach programu Masters in Residence, którego cel stanowi realizacja we Wroclawiu pobytów twórczych artystów zagranicznych. Jego wyjątkowość polega na zaangażowaniu wybitnych twórców, m.in. Petera Brooka, Eugenio Barby czy Anatolija Wasiljewa i stworzeniu warunków dla przygotowania spektakli w ich reżyserii. Tym razem w obecności międzynarodowej grupy obserwatorów próby swojego nowego przedstawienia Latanie (Flying), którego premiera planowana jest na rok 2016, podczas Olimpiady Teatralnej poprowadzi Odin Teatret. 

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Projekt realizowany we współpracy z Europejską Stolicą Kultury Aarhus 2017

31 sierpnia - 10 września 2016
Dworzec Świebodzki


Projekt „Niedokończony dom, przemieszczający się ludzie, ruchome granice/european songlines” to opowieść o przyczynach, potrzebach i faktach związanych z migracją ludzi w Europie. Poetyckie poszukiwania europejskiej tożsamości stanowią punkt wyjścia do refleksji o stałości granic i źródłach kultury. Artyści z różnych dziedzin, współpracując ze sobą, przekraczają granice form sztuki, aby stworzyć opowieść o historii ludzkich wędrówek. 
 

od 9 października
Przestrzeń miasta Wrocław

„Sprzątanie miasta. Przestrzeń” to oparty głównie na działaniach edukacyjnych projekt umożliwiający obywatelom (przedsiębiorcom, urzędnikom, operatorom reklamy zewnętrznej) poznanie, a w dalszej kolejności zrozumienie prawideł związanych z poszanowaniem przestrzeni publicznej.

Głównym zadaniem tego projektu będzie wskazanie dobrych przykładów posługiwania się przekazem wizualnym w ramach Parku Kulturowego Wrocławia, jak również tzw. ustawy krajobrazowej, a w dalszej kolejności ich wdrażanie na szerszą skalę.

Kurator: Wojciech Piotrowski
Organizator:Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
wstęp wolny

Warszawska Galeria TEST, ul. Marszałkowska 34/50, Warszawa

Seria sześciu wystaw zorganizowanych w warszawskiej galerii TEST zaprezentuje niektóre z najważniejszych tendencji we wrocławskiej sztuce ostatnich dziesięcioleci. Będą to prezentacje problemowe, wielodyscyplinarne i wielopokoleniowe, ukazujące wybitne postaci sztuki związane z Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, którym poświęcono w ostatnich latach wydawnictwa albumowe z serii „Wrocławskie Środowisko Artystyczne”.
 

Projekt całoroczny
Barbara, ul. Świdnicka 8C
Wystawa czynna codziennie w godzinach 8:00 – 20:00

KTO WIE: ile polskich krzeseł i siedzisk ma status ikon? jakie polskie krzesła zyskały międzynarodowe uznanie?

Wystawa „Usiądź po Polsku” jest projektem edukacyjnym i ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu najlepszych przykładów polskiego wzornictwa przemysłowego. Wszystkie obiekty zostały zaprojektowane przez polskich projektantów i wdrożone do produkcji przez polskie firmy w latach 1941 – 2014. Wiele z nich stało się symbolem swoich czasów i otrzymało liczne międzynarodowe wyróżnienia. Zebrana kolekcja obiektów nagrodzonych RED DOT świadczy o wysokiej pozycji polskiego wzornictwa na arenie międzynarodowej (12 nagród tylko w 2014 r.). 

 

24 września – 15 listopada 2015
Galeria Regionalna w Libercu, Północnoczeskie Muzeum w Libercu

„TransDesign” to wielowymiarowa wystawa osiągnięć pracowników naukowo-dydaktycznych, dyplomantów i studentów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu z zakresu specjalności projektowych: architektury wnętrz i mebli, scenografii, wzornictwa, ceramiki i szkła oraz grafiki projektowej.

Tytuł wystawy odnosi się do tematu przekraczania granic, również granic sztuki projektowania, integrowania dyscyplin oraz wymiany doświadczeń w poszukiwaniu nowych idei w dobie innowacyjności. Celem  wystawy jest promocja polskiej sztuki projektowania poza granicami kraju, otwartość kulturowa, ciekawość innych myśli oraz akceptacja odmiennych postaw i dokonań.

Projekt „TransDesign” stanowi bodziec do pogłębionej wymiany działań projektowo-artystycznych w wymiarze społeczno-kulturalnym i jest kontynuacją międzynarodowego dialogu środowiskowego i pokoleniowego, nawiązującego do wieloletniej współpracy transgranicznej Okręgu Libereckiego z Województwem Dolnośląskim.
 

Wystawa będzie okazją do podsumowań znaczących osiągnięć akademickiego środowiska projektantów w związku z przypadającym w roku 2016 Jubileuszem 70-lecia Wrocławskiej Uczelni.

Kurator wystawy: dr Mieczysław Piróg
Organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Galeria Regionalna Liberec
Współorganizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Północnoczeskie Muzeum w Libercu, Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

www.asp.wroc.pl
wstęp płatny

Projekt całoroczny
Barbara, ul. Świdnicka 8c

Jasny i prosty w formie 3-częściowy relief wrocławskiej artystki Kamy Sokolnickiej jest osadzony na wizualnie lekkich – niejako oderwanych od ziemi – oryginalnych ściankach Baru Barbara, pośród budynków w dużej mierze reprezentujących wrocławski powojenny modernizm.

Projekt całoroczny
Miejska przestrzeń publiczna

Obiekty sztuki w miejskiej przestrzeni publicznej stanowią zwykle wizualną atrakcję.Służą także do wyróżniania pewnych miejsc, podkreślania ich wyjątkowego znaczenia, poprawiają jakość przestrzeni, w której żyjemy. Utrzymanie ich w dobrym stanie, podnoszenie ich atrakcyjności (np. przez iluminację) i porządkowanie wizualne ich otoczenia świadczy o naszej kulturze i wrażliwości oraz o szacunku dla twórców. W ramach projektu „Przestrzenie dla piękna”, w części poświęconej rewitalizacji i zabezpieczeniu już istniejących we Wrocławiu dzieł, szczególna uwaga zostanie zwrócona na prace wybitnych, wrocławskich twórców, m.in. Karpińskiej, Horbowego, Malickiej-Zamorskiej, Zamorskiego, Pawelskiego, Hałasa i Dróżdża.

Organizatorzy projektu dążą także do umieszczenia w przestrzeni miejskiej nowych obiektów sztuki autorstwa współczesnych twórców. Ich artystyczne wypowiedzi odnoszą się przecież do otaczającej nas rzeczywistości. Opowiadają i tłumaczą autorsko współczesne zjawiska, pobudzając naszą wrażliwość i wyobraźnię.

Koordynator: Beata Urbanowicz
Organizator: Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Uniwersytet Wrocławski, Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
wstęp wolny

Artyści: Mira Boczniowicz, Bożena Grzyb-Jarodzka, Barbara Kozłowska, Bogusław Michnik, Beata Rojek, Urszula Wilk
Czas: grudzień
Miejsca: nośniki city scroll we Wrocławiu


art [ang] sztuka
scroll [ang] zwój, przewijać
Art’n’Scroll ? 

Publikacja dostępna od stycznia 2016 r do wyczerpania nakładu
Miejsce dystrybucji: Barbara, Świdnicka 8c, zamówienia internetowe Fundacji 102

Czym jest Wrocławski plakat? Jak po wojnie wyglądały wnętrza nowych sklepów? Dlaczego projektowanie neonów było skomplikowane a nowymi wzorami mebli nie interesował się przemysł? 

 

19 lutego 2016
Barbara, ul. Świdnicka 8c
godz. 17:00


Seminarium ukaże artystyczną ścieżkę kariery Eduardo Chillidy (Hernani, 1924 - Donostia-San Sebastián, 2002) i jego udział w tworzeniu europejskiej rzeźby awangardowej. Seminarium dotknie wielu kwestii, wśród których znajdzie się międzyinnym i odnowieni ebaskijskiej sztuki drugiej połowy dwudziestego wieku. Dzięki wykorzystaniu różnych materiałów i zakorzenieniu w konstruktywizmie i poezji awangardy, Chillida stworzył formy ekspresji, które wiążą doznanie estetyczne przestrzeni z filozoficznym, architektonicznymi muzycznym wyczuciem artysty.

Seminarium można oglądać ON-LINE
 

MoKaPP - Mobilny Katalizator Przestrzeni Publicznej
lipiec - wrzesień 2016 r.
Kuratorzy : Agata Gabiś, Karolina Jara, Michał Duda
Organizator : Europejska stolica Kultury Wrocław 2016, Fundacja Promocji Sztuki Transformator

Celem projektu jest kulturotwórcza aktywizacja lokalnych społeczności. Wędrująca ‘baza aktywności’ mobilizować ma mieszkańców do współdziałania na polu kultury, wymiany informacji i wspólnej pracy nad oddolnymi pomysłami na ulepszenie przestrzeni. 

Teatr partycypacyjny – premiera spektaklu
21 lutego 2016

Nie wykluczam – premiera sztuki
10 czerwca 2016

Słoneczna szkoła sztuki – pokazy finałowe
26 sierpnia 2016 


Radość tworzenia z radością dzielenia – pokaz etiud
14 grudnia 2016


Miejsce: Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka oraz wrocławskie przedszkola

Teatr partycypacyjny – premiera spektaklu

Warsztaty dla dzieci zakończone realizacją spektaklu pt. Sny

Reżyseria: Agnieszka Mielcarek
Produkcja: Małgorzata Strońska
Organizator: Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
www.centrumtworczosci.pl 
www.edukacjakulturalna.centrumtworczosci.pl​
wstęp płatny

810 października 2016

Wpisane w przestrzeń ulic i placów Wrocławia prezentacje specjalnie przygotowanych akcji i interwencji artystycznych, inspirowanych twórczością Tadeusza Różewicza. Próba podjęcia wyzwania wobec poetyki fragmentu najwybitniejszego wrocławskiego Poety.

1-14 lutego 2016
Bolesławiec, Oława, Głogów, Kłodzko, Dzierżoniów


Aktorzy wraz z mieszkańcami odkryją na nowo lokalne opowieści i legendy, a ich treść posłuży do przygotowania przedstawienia wieńczącego pracę mimów, uczestników warsztatów i mieszkańców. W każdej z miejscowości Wrocławski Teatr Pantomimy zaprezentuje jeden ze swoich spektakli.

Koordynator: Piotr Soroka
Organizator: Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego
www.pantomima.wroc.pl
wstęp płatny

18-24 kwietnia 2016
Kino Nowe Horyzonty


Przegląd podsumowujący całoroczną pracę dzieci tworzących filmy animowane na zajęciach w ośrodkach kultury. W 2016 roku w przeglądzie po raz pierwszy wezmą udział także uczestnicy zagraniczni. Wybrane filmy zostaną wydane na DVD. Po zakończeniu przeglądu filmy będą prezentowane również w innych miastach.

Organizator: Europejska Fundacja Edukacji Filmowej
www.haloecho.pl
wstęp płatny

8-14 kwietnia 2016
Kino Nowe Horyzonty 


W programie znajdą się najnowsze produkcje, od hitów kasowych po kameralne kino artystyczne. Uczta dla kinomanów zakochanych w Hiszpanii, słońcu, podróżach i południowym stylu życia.

Organizator: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
www.kinonh.pl
wstęp płatny

22 września-11 grudnia 2016
Kino Nowe Horyzonty


Wim Wenders, niemiecki reżyser, scenarzysta i producent filmowy oraz fotografik, realizujący filmy od czterech dekad, należy do najwybitniejszych twórców europejskiego kina. Jego dzieła nagradzane były najważniejszymi nagrodami. Od 2006 roku jest przewodniczącym Europejskiej Akademii Filmowej. W programie retrospektywy pokazanych zostanie około trzydziestu filmów.

Organizator: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
www.kinonh.pl
wstęp płatny

13 maja-30 czerwca 2016
Centrum Sztuki WRO, podziemia Pasażu Pokoyhoff, Galeria PP, NMF, Synagoga, przestrzeń publiczna, lasy w obrębie Wrocławia


Międzynarodowa wystawa prac i działań artystycznych poświęcona przekształceniom świata jako podporządkowanej technologiom informacji, podlegającej biotechnicznej zmianie istoty gatunkowej.

projekty partycypacyjne, warsztaty: kwiecień – grudzień 2016
Organizator: Centrum Sztuki WRO
www.wrocenter.pl
wstęp bezpłatny

8 października 2016
Duża Scena Teatru Muzycznego Capitol

5 marca – 24 czerwca 2016
ART MAIN STATION by mia, Dworzec Główny PKP, ul. Piłsudskiego 105

 

Wystawa pt. „Medytacja i ekspresja” będzie prezentacją dzieł sześciorga wybitnych polskich twórców współczesności wybranych przez dwoje krytyków o krańcowo zróżnicowanych postawach.

15–17/08/2016
Zjazd XII Akademii Teatru Alternatywnego

Warsztaty artystyczne i przygotowania do festiwalu „Mezalians”

Kamieniec Ząbkowicki
Wstęp wolny

Akademia Teatru Alternatywnego (Ata) to projekt wszechstronnej, interdyscyplinarnej i nieformalnej edukacji teatralnej, której celem jest podniesienie kompetencji animacyjnych, artystycznych i kulturotwórczych liderów alternatywnych zespołów teatralnych, wzmocnienie ich motywacji do działania na rzecz środowisk lokalnych oraz dostarczenie praktycznych narzędzi i umiejętności w zakresie metod pracy z zespołem. Akademia ma za zadanie przygotować młodych twórców do bezpośredniego rozpoznawania swego potencjału twórczego oraz pogłębić umiejętność komunikowania stawianych sobie celów społecznych i artystycznych.

Festiwal teatralny „Mezalians”
Zjazd XIII Akademii Teatru Alternatywnego
Kamieniec Ząbkowicki

Festiwal Teatralny „Mezalians” – w parze ze sztuką realizowany jest przez uczestników Akademii Teatru Alternatywnego. W programie: spektakle teatrów z Barlinka, Poznania, Siedlca, Lublina, Torunia, Szczecina, Łodzi, Gryfina, Jeleniej Góry, Wrocławia; wystawy; warsztaty; jarmark; widowisko plenerowe; koncerty i parady z udziałem: Atowiczów i artystów i mieszkańców z Kamieńca Ząbkowickiego, m.in. chóru Melodyjka, Teatru Rodzice Dzieciom, członków Stowarzyszenia Pegaz, zespołów ze Starczowa, Ożar, Byczenia, grupy zumby, dzieci z przedszkola nr 1, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz młodzieży z Paczkowa.
Festiwal organizowany jest we współpracy z Gminą Kamieniec Ząbkowicki.

5 sierpnia - 1 października 2016

Galeria Arteko, Donostia San Sebastian (www.artekogaleria.com)

 

Kieślowski, Miłosz, Kantor, Jędrusik, Lutosławski, Wojtyła, by wymienić tylko kilkoro największych. „Indywidualności polskie” to realizowany przez ponad dwadzieścia lat zbiór portretów autorstwa Krzysztofa Gierałtowskiego: subiektywny obraz polskiej inteligencji, przedstawiający czterdzieści cztery osobistości ze świata sztuki, muzyki, teatru, filmu, literatury czy polityki. Wystawę, realizowaną w ramach sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, można oglądać od 5 sierpnia do 1 października w San Sebastian, partnerskim mieście Wrocławia.

Nagłówek