Brak wydarzeń. Sprawdź wydarzenia na najbliższe dni.

22–27 października 2016
Nurt koncentruje się na problemach artystycznych i społecznych związanych z pełnoprawną sztuką osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem teatru i sztuk performatywnych. Spektakle zaprezentują: Compagnie de l’Oiseau-Mouche (Francja), Teatr 21, Teatr CHOREA, Rafał Urbacki i Anu Czerwiński (Polska), Monster Truck (Niemcy), VerTeDance i Archa (Czechy).

Zamykający Olimpiadę przegląd spektakli powstałych w teatrach repertuarowych w ostatnim sezonie. Przyjmie on w formę dynamicznego festiwalu organizowanego we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza. Polish Theatre Showcase stanie się miejscem prezentacji dzieł reżyserów średniego i najmłodszego pokolenia, których twórczość stanowi o wyjątkowej sile i kondycji współczesnego polskiego teatru.

Celem czteroletniego projektu Wrocławskiego Teatru Współczesnego jest zaprezentowanie fenomenu Wrocławia jako miasta, w którym powstawały i były wystawiane dzieła współczesnych polskich dramaturgów – Helmuta Kajzara, Tymoteusza Karpowicza i Tadeusza Różewicza, a także rozwinięcia tej tradycji. Festiwal będzie miał dwie odsłony. W pierwszej pokażemy prapremiery wybranych utworów nadesłanych na zamknięty konkurs dramaturgiczny, a w drugiej sceniczne realizacje dzieł Kajzara, Karpowicza i Różewicza.

24 maja - 5 czerwca 2016

Działalność Teatru w Podwórkach opierać się będzie na wydarzeniu teatralnym, które łączy w sobie ideę odwołania do lokalnego sentymentu dolnośląskich podwórek z historią i różnorodnością kulturową regionu. Akcjom przyświecać będzie chęć uczynienia z mikrokosmosu podwórka miejsca wyjątkowego, jednoczącego okoliczną społeczność. Cztery „Podwórkowe spektakle” będą wędrować po miastach Dolnego Śląska. Ich premiery odbędą się we Wrocławiu, Legnicy, Bystrzycy Kłodzkiej i Gryfowie Śląskim. 

Reżyseria: Jacek Głomb
Organizator: Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
www.teatr.legnica.pl

Skierowane do młodzieży wspólne przedsięwzięcie dwóch krajów: Polski i Iranu. Wykorzystuje ono możliwości, jakie daje film (punktem wyjścia będzie przygotowany przez młodzież uczestniczącą w projekcie przegladu filmow irańskich), by zbudować dialog odmiennych kultur, zwracając uwagę na ich różnice i podobieństwa, a także zapoznając uczestników z rodzimą i zagraniczną kinematografią oraz literaturą.

27 kwietnia - 1 maja 2016
Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30-32

Festiwal oparty na formie warsztatowej, dający uczestnikom możliwość doświadczenia współcześnie rozwijających się na świecie form pracy z ciałem i jego ruchową ekspresją. Festiwal organizowany wspólnie z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego stwarza platformę do pogłębiania świadomości i umiejętności w tańcu i ruchu dla integracji i wzajemnej inspiracji różnych środowisk: tancerzy profesjonalnych i amatorów, osób w różnym wieku i o różnym doświadczeniu w pracy z ciałem. Wydarzenie rozgrywać się będzie w kwietniu oraz maju 2016 roku.

Projekt adresowany do absolwentów PWST, realizowany dzięki współpracy z Foundation For Performing and Visual Arts. Jego celem jest finansowe oraz merytoryczne wsparcie młodych aktorow i reżyserów, którzy chcieliby realizować własne przedsięwzięcia teatralne, społeczne i edukacyjne, ale nie mają na to środków ani miejsca. Program zapewni początkującym artystom podejmujacym pierwsze zawodowe wyzwania pomoc formalną i organizacyjną oraz opiekę merytoryczną, kształtując m.in. umiejętność samodzielnego pisania projektów i wniosków. Projekt ruszył w 2015 roku i będzie kontynuowany do 2017 roku.

20-25 października 2016
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Studio Na Grobli


Projekt w ramach programu Masters in Residence, którego cel stanowi realizacja we Wroclawiu pobytów twórczych artystów zagranicznych. Jego wyjątkowość polega na zaangażowaniu wybitnych twórców, m.in. Petera Brooka, Eugenio Barby czy Anatolija Wasiljewa i stworzeniu warunków dla przygotowania spektakli w ich reżyserii. Tym razem w obecności międzynarodowej grupy obserwatorów próby swojego nowego przedstawienia Latanie (Flying), którego premiera planowana jest na rok 2016, podczas Olimpiady Teatralnej poprowadzi Odin Teatret. 

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Projekt realizowany we współpracy z Europejską Stolicą Kultury Aarhus 2017

31 sierpnia - 10 września 2016
Dworzec Świebodzki


Projekt „Niedokończony dom, przemieszczający się ludzie, ruchome granice/european songlines” to opowieść o przyczynach, potrzebach i faktach związanych z migracją ludzi w Europie. Poetyckie poszukiwania europejskiej tożsamości stanowią punkt wyjścia do refleksji o stałości granic i źródłach kultury. Artyści z różnych dziedzin, współpracując ze sobą, przekraczają granice form sztuki, aby stworzyć opowieść o historii ludzkich wędrówek. 
 

Teatr partycypacyjny – premiera spektaklu
21 lutego 2016

Nie wykluczam – premiera sztuki
10 czerwca 2016

Słoneczna szkoła sztuki – pokazy finałowe
26 sierpnia 2016 


Radość tworzenia z radością dzielenia – pokaz etiud
14 grudnia 2016


Miejsce: Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka oraz wrocławskie przedszkola

Teatr partycypacyjny – premiera spektaklu

Warsztaty dla dzieci zakończone realizacją spektaklu pt. Sny

Reżyseria: Agnieszka Mielcarek
Produkcja: Małgorzata Strońska
Organizator: Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
www.centrumtworczosci.pl 
www.edukacjakulturalna.centrumtworczosci.pl​
wstęp płatny

810 października 2016

Wpisane w przestrzeń ulic i placów Wrocławia prezentacje specjalnie przygotowanych akcji i interwencji artystycznych, inspirowanych twórczością Tadeusza Różewicza. Próba podjęcia wyzwania wobec poetyki fragmentu najwybitniejszego wrocławskiego Poety.

1-14 lutego 2016
Bolesławiec, Oława, Głogów, Kłodzko, Dzierżoniów


Aktorzy wraz z mieszkańcami odkryją na nowo lokalne opowieści i legendy, a ich treść posłuży do przygotowania przedstawienia wieńczącego pracę mimów, uczestników warsztatów i mieszkańców. W każdej z miejscowości Wrocławski Teatr Pantomimy zaprezentuje jeden ze swoich spektakli.

Koordynator: Piotr Soroka
Organizator: Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego
www.pantomima.wroc.pl
wstęp płatny

8 października 2016
Duża Scena Teatru Muzycznego Capitol

15–17/08/2016
Zjazd XII Akademii Teatru Alternatywnego

Warsztaty artystyczne i przygotowania do festiwalu „Mezalians”

Kamieniec Ząbkowicki
Wstęp wolny

Akademia Teatru Alternatywnego (Ata) to projekt wszechstronnej, interdyscyplinarnej i nieformalnej edukacji teatralnej, której celem jest podniesienie kompetencji animacyjnych, artystycznych i kulturotwórczych liderów alternatywnych zespołów teatralnych, wzmocnienie ich motywacji do działania na rzecz środowisk lokalnych oraz dostarczenie praktycznych narzędzi i umiejętności w zakresie metod pracy z zespołem. Akademia ma za zadanie przygotować młodych twórców do bezpośredniego rozpoznawania swego potencjału twórczego oraz pogłębić umiejętność komunikowania stawianych sobie celów społecznych i artystycznych.

Festiwal teatralny „Mezalians”
Zjazd XIII Akademii Teatru Alternatywnego
Kamieniec Ząbkowicki

Festiwal Teatralny „Mezalians” – w parze ze sztuką realizowany jest przez uczestników Akademii Teatru Alternatywnego. W programie: spektakle teatrów z Barlinka, Poznania, Siedlca, Lublina, Torunia, Szczecina, Łodzi, Gryfina, Jeleniej Góry, Wrocławia; wystawy; warsztaty; jarmark; widowisko plenerowe; koncerty i parady z udziałem: Atowiczów i artystów i mieszkańców z Kamieńca Ząbkowickiego, m.in. chóru Melodyjka, Teatru Rodzice Dzieciom, członków Stowarzyszenia Pegaz, zespołów ze Starczowa, Ożar, Byczenia, grupy zumby, dzieci z przedszkola nr 1, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz młodzieży z Paczkowa.
Festiwal organizowany jest we współpracy z Gminą Kamieniec Ząbkowicki.

Nagłówek