CZYM JEST BASK?

 

BASK powstał jako platforma dialogu między Wrocławiem a San Sebastian, siostrzanymi Europejskimi Stolicami Kultury 2016. To przestrzeń poszukiwań punktów wspólnych między polską i baskijską kulturą, miejsce twórczych działań i nauki praktycznych umiejętności artystycznych podczas warsztatów i akcji kulturalnych. Przez 3 dni każdego lata, jedna z zapomnianych przestrzeni Wrocławia staje się centrum dialogu i odkrywania kultury baskijskiej. Na tegoroczną odsłonę BASK zapraszamy w dniach 1-3 lipca do willi przy ul. Parkowej 1-3.

Projekt „Wrocław – wejście od podwórza” jest częścią programu sztuk wizualnych ESK Wrocław 2016, którego kuratorem jest Michał Bieniek. Realizacja działań w ramach projektu rozpoczęła się w 2015 roku, potrwa do końca roku 2016.


Dispossession. Odsłona druga – książka
Strata domu, migracje, wywłaszczenie to główne tematy projektu artystycznego Dispossession realizowanego od niemal roku w ramach programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Pierwszym i najważniejszym jego etapem była wystawa Dispossession, zrealizowana w zeszłym roku w ramach 56. Międzynarodowego Biennale Sztuki w Wenecji.

15 stycznia – 13 marca 2016
Awangarda BWA Wrocław, ul. Wita Stwosza 32

W 2016 roku ESK Wrocław składa hołd rzeźbiarzowi Eduardo Chillidzie, jednemu z ważniejszych hiszpańskich artystów XX w., urodzonemu w San Sebastián – mieście, które dzieli z Wrocławiem tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Gest ten jest ze strony Polski wyrazem uznania dla hiszpańskiego artysty oraz dialogu z miastem partnerskim ESK 2016.

Projekt całoroczny
Port Lotniczy Wrocław, Graniczna 190

 

Od maja 2015 do końca 2016 roku wrocławskie lotnisko jest miejscem działań artystycznych. Cykl prezentacji otworzyła w maju 2015 roku „Inwazja” wrocławskiego artysty Jerzego Kosałki. 

Triennale Rysunku we Wrocławiu to największy przegląd współczesnego rysunku w Polsce. Na ośmiu wystawach w najważniejszych ośrodkach kultury we Wrocławiu pokażemy szerokie spektrum współczesnych praktyk rysunkowych, zapraszając przy tym widzów do uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach.

Wernisaż: 02 lipca 2016, godz. 18:00

03 lipca – 18 września 2016

Narodowe Forum Muzyki | Wrocław

 

W okresie globalizacji i unifikacji artyści na nowo definiują miejsca, w których żyją i tworzą, nadając im tym samym nową tożsamość. Charakterystyczny klimat twórczy Wrocławia, wyłamując się z postępującej unifikacji, skłania do stwierdzenia, że genius loci naszego miasta manifestuje się najlepiej i najpełniej dziełami artystów tworzących tu od siedmiu dekad.

Warszawska Galeria TEST, ul. Marszałkowska 34/50, Warszawa

Seria sześciu wystaw zorganizowanych w warszawskiej galerii TEST zaprezentuje niektóre z najważniejszych tendencji we wrocławskiej sztuce ostatnich dziesięcioleci. Będą to prezentacje problemowe, wielodyscyplinarne i wielopokoleniowe, ukazujące wybitne postaci sztuki związane z Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, którym poświęcono w ostatnich latach wydawnictwa albumowe z serii „Wrocławskie Środowisko Artystyczne”.

Brak wydarzeń. Sprawdź wydarzenia na najbliższe dni.

15 stycznia – 13 marca 2016
Awangarda BWA Wrocław, ul. Wita Stwosza 32


W 2016 roku ESK Wrocław składa hołd rzeźbiarzowi Eduardo Chillidzie, jednemu z ważniejszych hiszpańskich artystów XX w., urodzonemu w San Sebastián – mieście, które dzieli z Wrocławiem tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Gest ten jest ze strony Polski wyrazem uznania dla hiszpańskiego artysty oraz dialogu z miastem partnerskim ESK 2016.

Projekt całoroczny
Port Lotniczy Wrocław, Graniczna 190

Od maja 2015 do końca 2016 roku wrocławskie lotnisko stanie się miejscem działań artystycznych. Cykl prezentacji otworzyła w maju 2015 roku „Inwazja” wrocławskiego artysty Jerzego Kosałki. Ironiczna instalacja Kosałki przybrała formę  sceny rodzajowej, w której eskadry lecących bocianów osiodłanych przez krasnali, usiłują wylądować w głównej hali portu lotniczego. Kolejne instalacje, które podróżni będą mogli oglądać na wrocławskim lotnisku to „CanisLupus” Jakuba Jasiukiewicza oraz „Binary Waves” belgijskiej grupy LAb[au].

 

Instalacja binaryWaves grupy LAb[au] prezentowana na zewnątrz wrocławskiego lotniska od 01.07.2016 czasowo niedostępna ze względu na przerwę techniczną.


Kurator: Michał Bieniek
Organizator: Europejska Stolica KulturyWrocław 2016
Współorganizator: Port Lotniczy Wrocław S.A.

wstęp wolny

wernisaż: 9 grudnia, godz. 19:00
Barbara, Świdnicka 8c


Projekt pt. „jestem sobą” wykorzystuje fotografię jako narzędzie twórczego i czynnego działania w przedsięwzięciach kulturalnych, m.in. osób marginalizowanych społecznie. Jego zadaniem jest poszerzanie zakresu twórczych przedsięwzięć, a tym samym dawanie dodatkowych możliwości ciągłej pracy nad rozwojem percepcji i ekspresji artystycznej uczestników. 

2–30 kwietnia 2016
Arsenał Miejski, ul. Cieszyńskiego 9


Prezentacja szerokiego przekroju metod wykorzystywania szkła od projektowania przemysłowego po szkło artystyczne i związane z nim
eksperymentalne zabiegi. W ramach całorocznego projektu Szkło Około.

3 grudnia 2015 – 31 stycznia 2016
Wrocław

Triennale Rysunku we Wrocławiu to największy przegląd współczesnego rysunku w Polsce. Na ośmiu wystawach w najważniejszych ośrodkach kultury we Wrocławiu pokażemy szerokie spektrum współczesnych praktyk rysunkowych, zapraszając przy tym widzów do uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach.

Ołbin, Huby, Gaj, Przedmieście Oławskie, Kozanów

Projekt pt. „Wrocław – wejście od podwórza” jest cyklem interwencji artystycznych w podwórkach, które powstawać będą w procesie współpracy artystów z mieszkańcami.

od 9 października
Przestrzeń miasta Wrocław

„Sprzątanie miasta. Przestrzeń” to oparty głównie na działaniach edukacyjnych projekt umożliwiający obywatelom (przedsiębiorcom, urzędnikom, operatorom reklamy zewnętrznej) poznanie, a w dalszej kolejności zrozumienie prawideł związanych z poszanowaniem przestrzeni publicznej.

Głównym zadaniem tego projektu będzie wskazanie dobrych przykładów posługiwania się przekazem wizualnym w ramach Parku Kulturowego Wrocławia, jak również tzw. ustawy krajobrazowej, a w dalszej kolejności ich wdrażanie na szerszą skalę.

Kurator: Wojciech Piotrowski
Organizator:Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
wstęp wolny

Warszawska Galeria TEST, ul. Marszałkowska 34/50, Warszawa

Seria sześciu wystaw zorganizowanych w warszawskiej galerii TEST zaprezentuje niektóre z najważniejszych tendencji we wrocławskiej sztuce ostatnich dziesięcioleci. Będą to prezentacje problemowe, wielodyscyplinarne i wielopokoleniowe, ukazujące wybitne postaci sztuki związane z Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, którym poświęcono w ostatnich latach wydawnictwa albumowe z serii „Wrocławskie Środowisko Artystyczne”.
 

Projekt całoroczny
Barbara, ul. Świdnicka 8C
Wystawa czynna codziennie w godzinach 8:00 – 20:00

KTO WIE: ile polskich krzeseł i siedzisk ma status ikon? jakie polskie krzesła zyskały międzynarodowe uznanie?

Wystawa „Usiądź po Polsku” jest projektem edukacyjnym i ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu najlepszych przykładów polskiego wzornictwa przemysłowego. Wszystkie obiekty zostały zaprojektowane przez polskich projektantów i wdrożone do produkcji przez polskie firmy w latach 1941 – 2014. Wiele z nich stało się symbolem swoich czasów i otrzymało liczne międzynarodowe wyróżnienia. Zebrana kolekcja obiektów nagrodzonych RED DOT świadczy o wysokiej pozycji polskiego wzornictwa na arenie międzynarodowej (12 nagród tylko w 2014 r.). 

 

24 września – 15 listopada 2015
Galeria Regionalna w Libercu, Północnoczeskie Muzeum w Libercu

„TransDesign” to wielowymiarowa wystawa osiągnięć pracowników naukowo-dydaktycznych, dyplomantów i studentów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu z zakresu specjalności projektowych: architektury wnętrz i mebli, scenografii, wzornictwa, ceramiki i szkła oraz grafiki projektowej.

Tytuł wystawy odnosi się do tematu przekraczania granic, również granic sztuki projektowania, integrowania dyscyplin oraz wymiany doświadczeń w poszukiwaniu nowych idei w dobie innowacyjności. Celem  wystawy jest promocja polskiej sztuki projektowania poza granicami kraju, otwartość kulturowa, ciekawość innych myśli oraz akceptacja odmiennych postaw i dokonań.

Projekt „TransDesign” stanowi bodziec do pogłębionej wymiany działań projektowo-artystycznych w wymiarze społeczno-kulturalnym i jest kontynuacją międzynarodowego dialogu środowiskowego i pokoleniowego, nawiązującego do wieloletniej współpracy transgranicznej Okręgu Libereckiego z Województwem Dolnośląskim.
 

Wystawa będzie okazją do podsumowań znaczących osiągnięć akademickiego środowiska projektantów w związku z przypadającym w roku 2016 Jubileuszem 70-lecia Wrocławskiej Uczelni.

Kurator wystawy: dr Mieczysław Piróg
Organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Galeria Regionalna Liberec
Współorganizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Północnoczeskie Muzeum w Libercu, Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

www.asp.wroc.pl
wstęp płatny

Projekt całoroczny
Barbara, ul. Świdnicka 8c

Jasny i prosty w formie 3-częściowy relief wrocławskiej artystki Kamy Sokolnickiej jest osadzony na wizualnie lekkich – niejako oderwanych od ziemi – oryginalnych ściankach Baru Barbara, pośród budynków w dużej mierze reprezentujących wrocławski powojenny modernizm.

Projekt całoroczny
Miejska przestrzeń publiczna

Obiekty sztuki w miejskiej przestrzeni publicznej stanowią zwykle wizualną atrakcję.Służą także do wyróżniania pewnych miejsc, podkreślania ich wyjątkowego znaczenia, poprawiają jakość przestrzeni, w której żyjemy. Utrzymanie ich w dobrym stanie, podnoszenie ich atrakcyjności (np. przez iluminację) i porządkowanie wizualne ich otoczenia świadczy o naszej kulturze i wrażliwości oraz o szacunku dla twórców. W ramach projektu „Przestrzenie dla piękna”, w części poświęconej rewitalizacji i zabezpieczeniu już istniejących we Wrocławiu dzieł, szczególna uwaga zostanie zwrócona na prace wybitnych, wrocławskich twórców, m.in. Karpińskiej, Horbowego, Malickiej-Zamorskiej, Zamorskiego, Pawelskiego, Hałasa i Dróżdża.

Organizatorzy projektu dążą także do umieszczenia w przestrzeni miejskiej nowych obiektów sztuki autorstwa współczesnych twórców. Ich artystyczne wypowiedzi odnoszą się przecież do otaczającej nas rzeczywistości. Opowiadają i tłumaczą autorsko współczesne zjawiska, pobudzając naszą wrażliwość i wyobraźnię.

Koordynator: Beata Urbanowicz
Organizator: Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Uniwersytet Wrocławski, Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
wstęp wolny

Artyści: Mira Boczniowicz, Bożena Grzyb-Jarodzka, Barbara Kozłowska, Bogusław Michnik, Beata Rojek, Urszula Wilk
Czas: grudzień
Miejsca: nośniki city scroll we Wrocławiu


art [ang] sztuka
scroll [ang] zwój, przewijać
Art’n’Scroll ? 

Publikacja dostępna od stycznia 2016 r do wyczerpania nakładu
Miejsce dystrybucji: Barbara, Świdnicka 8c, zamówienia internetowe Fundacji 102

Czym jest Wrocławski plakat? Jak po wojnie wyglądały wnętrza nowych sklepów? Dlaczego projektowanie neonów było skomplikowane a nowymi wzorami mebli nie interesował się przemysł? 

 

19 lutego 2016
Barbara, ul. Świdnicka 8c
godz. 17:00


Seminarium ukaże artystyczną ścieżkę kariery Eduardo Chillidy (Hernani, 1924 - Donostia-San Sebastián, 2002) i jego udział w tworzeniu europejskiej rzeźby awangardowej. Seminarium dotknie wielu kwestii, wśród których znajdzie się międzyinnym i odnowieni ebaskijskiej sztuki drugiej połowy dwudziestego wieku. Dzięki wykorzystaniu różnych materiałów i zakorzenieniu w konstruktywizmie i poezji awangardy, Chillida stworzył formy ekspresji, które wiążą doznanie estetyczne przestrzeni z filozoficznym, architektonicznymi muzycznym wyczuciem artysty.

Seminarium można oglądać ON-LINE
 

5 marca – 24 czerwca 2016
ART MAIN STATION by mia, Dworzec Główny PKP, ul. Piłsudskiego 105

 

Wystawa pt. „Medytacja i ekspresja” będzie prezentacją dzieł sześciorga wybitnych polskich twórców współczesności wybranych przez dwoje krytyków o krańcowo zróżnicowanych postawach.

5 sierpnia - 1 października 2016

Galeria Arteko, Donostia San Sebastian (www.artekogaleria.com)

 

Kieślowski, Miłosz, Kantor, Jędrusik, Lutosławski, Wojtyła, by wymienić tylko kilkoro największych. „Indywidualności polskie” to realizowany przez ponad dwadzieścia lat zbiór portretów autorstwa Krzysztofa Gierałtowskiego: subiektywny obraz polskiej inteligencji, przedstawiający czterdzieści cztery osobistości ze świata sztuki, muzyki, teatru, filmu, literatury czy polityki. Wystawę, realizowaną w ramach sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, można oglądać od 5 sierpnia do 1 października w San Sebastian, partnerskim mieście Wrocławia.

Nagłówek