Europejska Noc Literatury we Wrocławiu zawsze jest świętem. Świętem czytelników, którzy w jeden wieczór mogą wysłuchać dziesięciu wybitnych interpretacji współczesnej prozy, odwiedzić przestrzenie miasta, które często na co dzień nie są dostępne, a przede wszystkim – poznać dobrą, nową literaturę.

Szósta edycja Europejskiej Nocy Literatury będzie symboliczną klamrą obchodów Światowej Stolicy Książki UNESCO we Wrocławiu. Rozpoczęliśmy naszą kadencję edycją specjalną projektu, podczas której wybitni aktorzy czytali fragmenty dramatów Williama Szekspira w czterechsetną rocznicę jego śmierci. Czytelnicy, mimo ulewnego deszczu, tak tłumnie odwiedzali miejsca czytań, że zorganizowaliśmy w czerwcu Dogrywkę na zielonych terenach Wielkiej Wyspy.

Tegoroczna edycja po raz drugi odbędzie się poza ścisłym centrum miasta, w dziesięciu miejscach zlokalizowanych w dzielnicy Nadodrze. To jeden z najlepiej zachowanych śródmiejskich obszarów we Wrocławiu, gdzie wśród XIX i XX-wiecznych kamienic i podwórek kryje się wiele niezwykłych miejsc dedykowanych kulturze i sztuce. Tematem przewodnim tegorocznej Nocy Literatury jest szeroko pojęta natura – i nic dziwnego, skoro otaczać nas będzie wiosenna roślinność. 

 

Organizator
Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Partnerzy
Krzywy Komin, Bar Mewa, MDK Śródmieście, Klub Pod Kolumnami, Infopunkt-Łokietka 5, MOPS Nadodrze, Uniwersytet Wrocławski, HART Hostel&Art, MiserArt, Szkoła Podstawowa nr 58, im. Wandy Rutkiewicz.

Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo Znak, Wydawnictwo Literackie, Książkowe Klimaty, Afera, Wielka Litera, Noir Sur Blanc, Wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej, W.A.B, Nasza Księgarnia

Mercedes Duda, Mama Manoush, Zielone Centrum, Rośliny

Patroni Medialni
Gazeta Wyborcza Wrocław, Radio Wrocław, Radio RAM, Radio Wrocław Kultura, LubimyCzytać.pl

Literacki Budżet Obywatelski to program finansowania projektów związanych ze zwiększoną obecnością literatury w przestrzeni Wrocławia. Przez obecność literatury rozumiemy działania, które umieszczają słowo, książkę oraz ideę opowieści w różnych kontekstach w przestrzeni miasta. Program działa w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Zakładanym rezultatem Programu Literackiego Budżetu Obywatelskiego jest włączenie jak największej grupy mieszkańców w planowane wydarzenie tak, aby miasto stało się przestrzenią interakcji między literaturą a mieszkańcami. Chcielibyśmy aby książki były wszechobecne a czytanie modne.

Formularz wniosku dostępny jest w zakładce „Wyniki i dokumenty”.

Uwaga: aktualne informacje o Wrocławskim Programie Wydawniczym na stronie: strefakultury.pl/

Celem Wrocławskiego Programu Wydawniczego jest propagowanie wartościowej literatury, skupiającej się bardziej na walorach artystycznych i merytorycznych niż potencjale komercyjnym, a także wspieranie czasopism o profilu kulturalno-artystycznym. Program jest skierowany do wydawców. Przewiduje wspieranie twórczości i autorów związanych z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem – rozumianym również szerzej, jako część Europy Wschodniej. W wyniku prac Komisji konkursowej wybrane zostaną książki i czasopisma, które Biuro Festiwalowe Impart 2016 wesprze finansowo w formie koedycji.

Regulamin oraz wniosku do naboru na 2018 rok oraz wyniki poprzednich naborów są dostępne w zakładce Dokumenty i wyniki​.

Czytanie bez granic

Od trzech lat Studenci Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego współpracują z Nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. Wręczają odrębne studenckie wyróżnienie jednej z 10 nominowanych książek.

 http://www.kulturalna.warszawa.pl/kapuscinski.html

 

Podczas uroczystej gali wręczenia Studenckiej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 'Słowa bez Granic', która odbyła się 16 maja w Narodowym Forum Muzyki, laureatką studenckiego jury została Karolina Domagalska za książkę 'Nie przeproszę, że urodziłam. Historie rodzin z in vitro'.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą laudacją.

 

23 kwietnia 2016 Wrocław przejmie od koreańskiego miasta Incheon przyznawany na rok tytuł Światowej Stolicy Książki UNESCO. To niezwykle prestiżowe wyróżnienie miasto uzyskało, jak napisała w liście gratulacyjnym Dyrektor Generalna UNESCO, Irina Bokova, w uznaniu za przygotowanie „wybitnego programu nakierowanego na promocję czytelnictwa wśród szerszej publiczności przez cały rok”. Wrocław – Światowa Stolica Książki – dołączył tym samym do takich miast jak: Madryt, Bangkok, Amsterdam, Buenos Aires czy Toronto. Teraz i my zapraszamy do książkowego centrum świata roku 2016.

Stanisław Lem – jeden z najwybitniejszych umysłów naszego kontynentu przełomu XX i XXI wieku – intrygował wiedzą, erudycją i wizjonerskimi koncepcjami na temat przyszłości naszej planety oraz ludzkiego gatunku. Jego książki uczyły i bawiły kilka pokoleń czytelników w różnych krajach – przetłumaczono je na ponad 40 języków. Amerykański pisarz Philip K. Dick podejrzewał nawet, że pod nazwiskiem LEM ukrywał się cały zespół ekspertów naukowych i pisarzy.fot. copyright: © Bolesław Lutosławski, 1973

Brak wydarzeń. Sprawdź wydarzenia na najbliższe dni.

Wiele aktywności Wrocławia zarówno w programie literackim Europejskiej Stolicy Kultury, jak i programie Światowej Stolicy Książki to długoterminowe przedsięwzięcia – szczególnie w zakresie innowacyjnych form rozwoju, edukacji i współpracy zagranicznej. Niezbędne jest roztoczenie opieki nad nimi i dalsze działania w ich ramach. Sieć miast kreatywnych UNESCO, a szczególnie Miasta Literatury UNESCO, to w tym kontekście wymarzony partner nie tylko jako współpracownik merytoryczny, ale przede wszystkim niezwykle doświadczony kreator kultury, z którym Wrocław może realizować własne przedsięwzięcia, rozwijać je i pogłębiać, a także wzmacniać i dynamizować działania innych miast sieci. 

1 stycznia 2016 – 22 kwietnia 2017
Wrocław


Celem tego programu jest wprowadzenie książek w przestrzeń miejską i przeobrażenie miasta w wielką bibliotekę, w której słowa są codziennie wszechobecne, a czytanie modne. Projekt ten zakłada cały wachlarz działań na małą i dużą skalę, organizowanych przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

Innowacyjne rozwiązanie dla miasta, które na wzór innych miast europejskich, gdzie literatura jest istotnym elementem życia kulturalnego, potrzebuje portalu poświęconego zagadnieniom literatury i czytelnictwa. Ma on skupiać wiele funkcji i elementów, odpowiadać na potrzeby różnych grup i wyzwania technologiczne. Unikatowość tego projektu polega na uczestnictwie wrocławskiej młodzieży szkolnej, która sama będzie tworzyć Portal Literacki, dzięki czemu rozwój kompetencji medialnych nastąpi poprzez aktywne twórcze działanie – młodzi ludzie nie będą odbiorcami zewnętrznie narzuconej treści, ale będą je (zgodnie z ideą Internetu) swobodnie kształtować i prezentować. Jednocześnie portal stanie się miejscem spotkania zarówno ekspertów, jak i młodzieży o różnych zainteresowaniach, umysłów ścisłych, artystycznych i humanistycznych. 

http://literatura.wroclaw.pl/

 

Trzy multimedialne wystawy czasowe wokół polskich i europejskich pamiątek literackich. Projektowane są one jako unikatowe i innowacyjne połączenie tradycji i gry, „kartkówki”, nieszablonowego testu. Pierwsza wystawa będzie dedykowana okresowi od Romantyzmu do Pozytywizmu, druga Młodej Polsce i dwudziestoleciu międzywojennemu, a trzecia okresowi od drugiej wojny światowej do współczesności. Ich celem jest przybliżenie polskiego i europejskiego dziedzictwa literackiego młodemu pokoleniu, a towarzyszyć im będzie szeroko zakrojony program edukacyjny, obejmujący wykłady, konferencje i spotkania z zaproszonymi do Wrocławia gośćmi specjalnymi (pisarzami, krytykami, itd.), a także produkcję i dystrybucję w szkołach materiałów pomocniczych do nauki języka polskiego.

 

Rozwinięciem programu i naturalną kontynuacją Forum Pisarskiego Dzieci i Młodzieży będą całoroczne warsztaty zorganizowane w szkołach i bibliotekach we Wrocławiu. Dzięki nim uczestnicy zapoznają się z procesem powstawania książki jako przedmiotu: od produkcji papieru, pisania i redakcji po druk i wykorzystanie nowych technologii. Warsztaty zorganizowane zostaną dla dzieci i młodzieży (od przedszkolaków po licealistów) zainteresowanych sztuką pisania i wydawania książek, chcących pozyskać nowe umiejętności i wiedzę od specjalistów w tej dziedzinie. Zwieńczeniem projektu będzie prezentacja dzieł stworzonych podczas warsztatów.

Projekt potrwa przez rok od 23.04.2016 do 22.04.2017. 

Cykl książek wpisujących się w ogólne założenia merytoryczne programu literackiego i uzupełniających luki na rynku wydawniczym. Przygotowane na najwyższym poziomie edytorskim i graficznym przez zespół redakcyjny z wieloletnim doświadczeniem, często w kilku wersjach językowych zostaną opublikowane w latach 2015–2016. W ramach programu już ukazała się książka Sztuka ulicy i poezja Wrocławia, która zestawia wrocławskie murale z młodą poezją. W tym samym roku opublikowana zostanie antologia twórczości literackiej artystów z kręgu art brut oraz przegląd prozy i poezji młodych autorów. W 2016 roku ukaże się między innymi Kanon. Wierszowana bajka polska w językach mniejszości narodowych, prezentująca wybór literatury dla najmłodszych w kilkunastu wersjach językowych (jak choćby po romsku i łemkowsku), a także antologia twórców związanych z pismem artystyczno-literackim „Helikopter”, czy bibliografia przekładów utworów Tadeusza Różewicza.
 

Cykl ukaże się w latach 2015-2016. 

Książka w przeciwieństwie do sztuk wizualnych czy muzyki ma swoje ograniczenia wynikające z języka – nieprzełożona nie zaistnieje zagranicą. Jeśli już dostaje szansę na publikację w obcym języku, w trakcie przekładu staje się nowym dziełem sztuki – wspólnym dziełem autora i tłumacza. To długi i kosztowny proces. W ramach programu wspieramy działania translatorskie, by zwiększyć liczbę przekładów książek polskich, a zwłaszcza wrocławskich autorów. Stąd koncepcja stworzenia – we współpracy z zajmującym się tym na co dzień Instytutem Książki – mechanizmu wspierającego obecność polskiej literatury w Europie i na świecie. 

Program translatorski ruszy w roku 2016. 

Krytyka i nauka o literaturze to jeden z niezbędnych warunków rozwoju życia literackiego i czytelniczego. Poza wspieraniem i współpracą z przedsięwzięciami naukowymi poświęconymi literaturze – jak choćby planowana we Wrocławiu w 2016 roku międzynarodowa sesja „Child and the Book” – stawiamy sobie za cel inspirowanie nowych okołoliterackich działań naukowych. Na przykład w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Kryminału na Uniwersytecie Wrocławskim cyklicznie już odbywają się konferencje poświęcone kryminałom. Ponadto w ramach programu naukowego stworzymy jeszcze w tym roku system stypendialny dedykowany polskim naukowcom, który umożliwi im szerszy udział w sesjach i konferencjach zagranicznych.

Program naukowy rozpicznie się w styczniu 2016 roku. 

Do 1989 roku świat europejskiej literatury dla dzieci i młodzieży był niemal szczelnie podzielony wedle strefy wpływów politycznych. Literatura Zachodu i Wschodu rozwijała się oddzielnie. Chcemy przywrócić dziedzictwo literatury dziecięcej i młodzieżowej tworzonej w czasach komunizmu, odzyskać pamięć o tamtych bohaterach i ich czasach, autorach i ówczesnej sytuacji społecznej, poddać je we współpracy z ośrodkami kulturalnymi krajów bloku wschodniego krytycznej analizie i zaprezentować to dziedzictwo w formie kompendium. Realizacji tej idei ma służyć międzynarodowy portal literacki, administrowany przez najważniejsze ośrodki i środowiska literackie w poszczególnych krajach, prowadzony w językach narodowych i po angielsku. Jest to jedna z wielu prób zmierzenia się z historią Europy Środkowo-Wschodniej poprzez dzieła literackie. Ta inicjatywa pozwoli również czytelnikom z innych regionów Starego Kontynentu na pełniejsze zrozumienie czasów, w których wychowywali się obecni kreatorzy kultury nowego świata.

Projekt potrwa cały 2016 rok. 

14 maja 2016

To wyjątkowy w skali europejskiej projekt artystyczny związany z przyznawaną przez Miasto Wrocław Nagrodą Poetycką SILESIUS. Pomysłodawcy Pracowni zapraszają nominowanych lub nagrodzonych w konkursie poetów do zaprezentowania swojej wizji poezji w formie manifestu. Stawiają tym samym jej współczesną diagnozę - publikowana jest także w formie książki. Projekt odbywa się corocznie (od 2014 roku) we Wrocławiu i w kilku miastach Polski, poszerzając znacząco dyskurs poetycki i przyczyniając się do promocji wrocławskiej nagrody.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
www.silesius.wroclaw.pl/pracownia-poetycka-silesius

wstęp wolny
 

Przez 365 dni dzieci ze szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu napiszą wyjątkową książkę. Podzielą się w niej opowieściami i doświadczeniami, realizując dzięki temu swoje ambicje literackie. Książka ta ma mieć formę bloga, a autorami wpisów będą różni uczniowie. Koordynacją działań związanych z procesem powstawania książki zajmą się nauczyciele. Pisaniu towarzyszyć będą warsztaty i wykłady dla dzieci i młodzieży. Celem projektu jest promocja twórczości najmłodszych, a także rozbudzanie w nich zainteresowania zarówno literaturą, jak i projektami proczytelniczymi.

Projekt będzi trwać od 23.04.2016 do 22.04.2017. 

Festiwal skupiony głównie na poezji, ale otwarty na różne dziedziny sztuki. Czytanie poezji łączy z wernisażami grafików, koncertami czy pokazami poezji multimedialnej. Proponuje nieco inną formułę spotkania autorskiego – autorzy rozmawiają nie o samych książkach, ale o problemach sztuki, polityki, rynku wydawniczego, etc. Jest to przede wszystkim festiwal młodej poezji, jednak włącza do programu  także pokolenie starszych twórców, pokazując złożoną grę wzajemnych inspiracji.

Mikrofestiwal odbędzie się wiosną 2016 roku. 

Więcej na: www mikrofestiwal.org

Przez cały rok zapraszać będziemy wrocławskie restauracje do tworzenia specjalnych menu literackich, czyli kompozycji dań pochodzących z książek i związanych z literaturą. Menu tworzone będą przez pisarzy słynących z opisów kulinarnych, a ich różnorodność pozwoli zaprezentować bogactwo wielu kuchni narodowych. Już wiemy, że autorką jednego z menu będzie Camilla Läckberg. Dzięki temu projektowi chcemy jeszcze mocniej podkreślić związki książek ze wszystkimi obszarami życia codziennego.

Projekt będzie trwać od 23.04.2016 do 22.04.2017. 

30 maja - 5 czerwca 2016

Podczas najstarszego i największego festiwalu promującego literaturę kryminalną w Polsce odbywają się spotkania z autorami, wykłady, koncerty, gry miejskie, sesje naukowe, lekcje dla młodzieży, a także warsztaty, podczas których młodzi adepci pracują z mistrzami gatunku. Podczas festiwalu przyznawana jest fundowana przez Miasto Wrocław Nagroda Wielkiego Kalibru za najlepszy polski kryminał, której towarzyszy Honorowa Nagroda Wielkiego Kalibru za całokształt twórczości. W 2016 roku specjalna edycja poświęcona będzie kryminałowi europejskiemu.

Organizator: Wydawnictwo EMG
www.festiwal.portalkryminalny.pl
wstęp wolny

 

 

10-16 października 2016

Celem Festiwalu jest kreowanie wyjątkowych wydarzeń, pozornie nieprzystających do siebie, i łączenie ich w unikatowy sposób – gier miejskich, slamów, happeningów, murali, koncertów z dyskusjami poświęconymi literaturze, spokaniami autorskimi, kulturze, sztuce oraz konferencjami i lekcjami dla młodzieży. Patron festiwalu, Bruno Schulz, zmusza do głębokiej refleksji o współczesności w kontekście straszliwej historii XX wieku i roli dzieł i biografii twórców w zrozumieniu tego, co się stało oraz w stawianiu diagnoz na przyszłość. W 2016 roku edycja festiwalu zostanie poświęcona problemowi granicy z całym bagażem znaczeniowym, jakie niesie ze sobą to słowo.

Organizatorzy: Wydawnictwo EMG, Miejska Biblioteka Publiczna, Departament Edukacji Urzędu Miasta Wrocław
www.brunoschulz.dybook.pl
wstęp wolny

Najważniejsza nagroda w dziedzinie prozy polskiej i twórczości tłumaczonej na język polski, przyznawana corocznie pisarzom z Europy Środkowej, podejmującym tematy najistotniejsze dla współczesności, zmuszającym do refleksji i pogłębiającym wiedzę o świecie innych kultur. Nagrodę, którą stanowią statuetka autorstwa Ewy Rossano i czek na kwotę 150 000 zł, otrzymuje autor najlepszej książki opublikowaną w języku polskim w roku poprzednim. Od 2014 roku gala wręczenia odbywa się w trakcie Bruno Schulz. Festiwal.

 

Nagroda zostanie przyznana w 15 październiku 2016 roku.

 

Więcej informacji na: www.angelus.com.pl

Organizowany przez Instytut Książki cykl międzynarodowych seminariów, którego celem jest wypracowanie założeń i kierunków rozwoju polskich bibliotek publicznych. Seminaria ułożone są tematyczne: nowe wyzwania, nowe koncepcje, nowa architektura, nowa oferta, nowy bibliotekarz/nowa bibliotekarka. We Wrocławiu odbędą się dwa spotkania z tego cyklu – ostatnie przy okazji światowego kongresu Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA) w roku 2017.

 

Seminaria odbędą się w latach 2015 - 2017.

Festiwal poetycko-prozatorski propagujący literaturę współczesną, łączenie lokalnych tradycji z twórczością spoza regionu i interdyscyplinarne podejście do literatury (poprzez wystawy i koncerty). Umożliwia lokalnej społeczności bezpośredni kontakt z literaturą współczesną, zapobiega spadkowi czytelnictwa i integruje dolnośląskie środowiska literackie (domy kultury, biblioteki, kluby kulturalne). Festiwal organizowany jest w różnych miastach regionu.

 

Festiwal odbędzie się w 2016 roku.

 

Więcej informacji na: www.fundacja-karpowicz.org/category/pretexty/

Cykl multimedialnych słuchowisk organizowanych przez Stowarzyszenie Rita Baum od 2011 roku, polegający na słuchaniu aktorów czytających w zupełnych ciemnościach, dzięki czemu słuchacze doświadczają mocy słowa w nowy sposób. W 2016 roku cyklowi towarzyszyć będą warsztaty terapeutyczne, podczas których w role aktorów wcielą się osoby niewidome i niedowidzące, dzieląc się w ten sposób ze słuchaczami własnym sposobem czytania, doświadczania i rozumienia literatury.  

 

Projekt będzie realizowany w 2016 roku.

 

Więcej informacji na: www.czytaniewciemnosciach.tumblr.com

Platforma internetowa, której celem będzie prezentowanie i popularyzowanie polskiej myśli humanistycznej w świecie hiszpańskojęzycznym. Pojawią się tu teksty polskich autorów z najróżniejszych dyscyplin i pokoleń – od Tatarkiewicza i Ingardena po Markowskiego, Ulicką czy Staniszkis. Znajdą się również charakterystyki i spisy treści najważniejszych polskich czasopism humanistycznych oraz nowości polskiego rynku wydawniczego z tego zakresu, a także prace poświęcone sytuacji danej dyscypliny czy stanu badań w Polsce – od teatrologii przez muzykologię po gender studies i inne. Platforma stanowić będzie kluczowe narzędzie promocji polskiej myśli humanistycznej w krajach hiszpańskojęzycznych – i na całym świecie.

 

Platforma internetowa ruszy w 2016 roku.

We Wrocławiu odbywa się około sześćdziesięciu festiwali artystycznych rocznie – dla uczczenia obchodów Światowej Stolicy Książki zaproponujemy im utworzenie w ramach wydarzeń specjalnych pasm literackich i poszerzenie ich programu o aspekty związane z literaturą. Dobudowanie do wszystkich programów wątków literackich pozwoli nie tylko ukazać związki między książką a innymi dziedzinami sztuki, ale i przypomnieć, że to literatura właśnie jest bardzo często tworzywem tych sztuk. Poprzez takie działania uświadomimy także odbiorcom muzyki, filmu czy sztuk wizualnych ogrom zasług, jakie ma literatura dla rozwoju innych dziedzin sztuki. Już w 2015 roku takie pasmo będzie towarzyszyć festiwalowi T-Mobile Nowe Horyzonty. 

 

Działania będą mieć miejsce w latach 2016 - 2017.

W 2016 roku edycje wszystkich wrocławskich cyklicznych wydarzeń związanych z książką będą miały wyjątkowy charakter. Dodatkowo wzmocni je obecność wybitnych współczesnych pisarzy z zagranicy, których chcemy zaprosić do udziału w ważnych wydarzeniach i festiwalach literackich i tym samym uczynić je bardziej atrakcyjnymi również dla odbiorców kultury w całej Europie.

 

Projekt odbędzie się od 01.01.2016 do 22.04.2017.

ICORN to stowarzyszenie miast z całego świata, które angażują się w obronę wartości wolności słowa i pisarzy prześladowanych z powodów politycznych – ukrywających się, więzionych lub objętych zakazem publikowania we własnym kraju. Każde miasto zrzeszone w sieci przyjmuje na pewien czas jednego z pisarzy, zapewniając mu bezpieczeństwo, godne warunki życia i możliwość nieskrępowanej pracy twórczej. Wnosi tym samym praktyczny wkład w promowanie wolności słowa.

 

Wrocław planuje dołączyć do sieci na początku 2016 roku.

Nagłówek